Audio: Kropka nad i 

Leszek Mazur

Konstytucja ma absolutne pierwszeństwo, również przed prawem europejskim – komentował w „Kropce nad i” stosunek prawa polskiego do unijnego Leszek Mazur, przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia mówił także o działaniach podjętych przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną w stosunku do sędziego Pawła Juszczyszyna oraz wciąż nieujawnionych listach poparcia członków nowej KRS. – Na etapie powołania przez prezydenta, te listy nie mają już znaczenia – stwierdził gość Moniki Olejnik.