Lokalna wojenka? Konflikt Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach

Czy konflikt zbrojny pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach to jest jedynie lokalna wojenka, czy symptom czegoś bardziej znaczącego? Wojna dwóch narodów, Ormian i Azerów, była dla nas zwiastunem początku końca sowieckiego imperium. Za jakiś czas może się okazać, że niezależnie od bieżących uwarunkowań na Kaukazie, walki i rozlew krwi między tymi dwoma państwami, znowu będą zapowiedzią większych i głębszych procesów. Niezależnie od epidemii COVID-19 i kłopotów ekonomicznych w Polsce i w Europie musimy te procesy dobrze rozpoznać, nie wolno dać się zaskoczyć.