Audio: Fakty po Faktach

W. Traczyk-Stawska, A. Rychard i R. Markowski

"Patriotyzm nie polega na tym, że się krzyczy o ojczyźnie, o Bogu, o honorze, tylko na postępowaniu, które polega na tym, że ma się pomagać słabszym." mówiła w Faktach po Faktach uczestniczka powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, była nauczycielka. W drugiej częsci programu udział wzięli profesorowie Andrzej Rychard i Radosław Markowski.