Władysław Kosiniak-Kamysz w Zielonej Górze

Nie ma wolności bez samorządności. Jako prezydent przywrócę wszystkie kompetencje zabrane z poziomu lokalnego na poziom centralny - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Zielonej Górze. Kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta RP zapowiedział wzmocnienie sołectw i rad osiedli, 1000 złotych diety dla ich zarządców oraz odpisywanie 1 procenta podatku na rzecz tych wspólnot. Kosiniak-Kamysz mówił także o potrzebie nowego źródła finansowania samorządów, subwencjach oświatowych w 100 procentach pokrywających wynagrodzenia nauczycieli oraz o planie regularnego wygłaszania orędzia o stanie państwa.