"Ten licznik biegł i biegł, aż się zacinała strona". Nie zapominamy o naszej misji

Wolne media to nie tylko sprawdzanie władzy, to także misja społeczna, pomoc najsłabszym i najbardziej potrzebującym, chorym i odrzuconym. Wspieranie takich inicjatyw to nasze redakcyjne DNA. Nie milczymy, kiedy znowu wbrew obietnicom nie ma refundacji na lek dla chorych na SMA. Głośno apelujemy, gdy brakuje darczyńców dla rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Zawsze możemy liczyć na otwarte serca naszych widzów.

18.12.2021
Długość: 4 min