"Nawet na wojnach raportują wydarzenia dziennikarze". Co oznacza stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy, który obowiązuje na terenie 183 miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim, potrwa 30 dni. Są tablice, które o tym informują i patrole policji, które weryfikują, kto może, a kto nie wjechać na obszar stanu wyjątkowego.

 

Co od wczoraj zmieniło się na terenach przygranicznych? Według rozporządzenia Rady Ministrów zabronione jest organizowanie zgromadzeń i imprez masowych. Nie wolno fotografować terenów przygranicznych. Mieszkańcy będą musieli nosić przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - paszport lub legitymację szkolną w przypadku osób do 18. roku życia. Na terenie objętym stanem wyjątkowym mogą przebywać jedynie osoby tam mieszkające, pracujące, uczące się lub skierowane na badania lekarskie. Ograniczenia dotkną też właścicieli hoteli i restauracji. Osoby z zewnątrz będą mogły natomiast uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym, jak msze, wesela, chrzciny czy pogrzeby. Karą za niestosowanie się do zakazów może być areszt do 30 dni oraz grzywna wynosząca do pięciu tysięcy złotych.