Rozmowy o przebiegu szczepień

Przedstawiłem stan zaawansowania i realizacji Narodowego Programu Szczepień. Pan prezydent szczegółowo weryfikował informacje, potencjalne zagrożenia i wyzwania, z którymi się zmagamy – mówił po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Prezydent spotkał się z ministrem Dworczykiem i kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych, żeby omówić przebieg szczepień przeciw COVID-19 oraz ustawę o rezerwach strategicznych. - Dzisiaj ta agencja (red. ARM) jest jednym z najważniejszych podmiotów, w których realizowany jest Narodowy Program Szczepień – mówił minister. W briefingu wziął udział również szef BBN Paweł Soloch.