TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Do kiedy można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed drugą turą?

TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Autor:
pp/b
Źródło:
tvn24.pl, PKW
Jak głosować w II turze za granicą? O wynikach i procedurach w Wielkiej Brytanii opowiada Maciej Woroch
Jak głosować w II turze za granicą? O wynikach i procedurach w Wielkiej Brytanii opowiada Maciej Woroch TVN24
wideo 2/21
TVN24Jak głosować w II turze za granicą? O wynikach i procedurach w Wielkiej Brytanii opowiada Maciej Woroch

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Do 7 lipca można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania. Jeżeli jednak taki wniosek został złożony przed pierwszą turą wyborów, to automatycznie przechodzi on także na drugą turę.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek rano wyniki wyborów prezydenckich z 99,78 procent obwodów głosowania. Andrzej Duda zdobył 43,67 procent, a Rafał Trzaskowski 30,34 procent poparcia. Oznacza to, że urzędujący prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzą się w drugiej turze. Dojdzie do niej 12 lipca.

Dopisanie do spisu wyborców do 7 lipca

Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować w drugiej turze poza miejscem swojego stałego zamieszkania, bo na przykład będą przebywać na wakacjach, mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do 7 lipca. Jeżeli jednak taki wniosek został złożony przed pierwszą turą wyborów, to automatycznie przechodzi on także na drugą turę.

W informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 3 czerwca 2020 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. czytamy:

"Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania."

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z 3 CZERWCA 2020 >>>

Wniosek można składać na dwa sposoby - osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie przez profil zaufany ePUAP.

Możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania do 10 lipca

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po pierwszej turze a przed drugą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później niż 10 lipca 2020 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

CZYTAJ TAKŻE: Głosowanie korespondencyjne dla nowych wyborców za granicą >>>

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Informacja PKW wyszczególnia też przypadki osób, które opuściły między turami wyborczymi szpitale, zakłady pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy.

"Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców" - napisano.

"Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 28 czerwca 2020 r. a dniem ponownego głosowania" - dodano.

"Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania" - czytamy w informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Autor:pp/b

Źródło: tvn24.pl, PKW

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości