TVN24 | Wrocław

Nie żyje profesor Tomasz Wesołowski. Biolog miał 71 lat

TVN24 | Wrocław

Autor:
ib/
tam
Źródło:
PAP

Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował o śmierci profesora Tomasza Wesołowskiego. Biolog w latach 70. XX wieku zainicjował trwające do dziś badania ptaków i ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Miał 71 lat.

Urodzony w 1950 roku w Bydgoszczy Tomasz Wesołowski był zoologiem i profesorem nauk biologicznych. Głównym obiektem jego badań były ptaki leśne, ich ekologia, zachowanie, ewolucja i ochrona. Zajmował się też biologią innych organizmów leśnych - grzybów, drzew, bezkręgowców, ssaków - ważnych bezpośrednio lub pośrednio dla życia ptaków. Większość badań realizował w Puszczy Białowieskiej, z którą zawodowo związał się już w latach 70. Zainicjował tam badania ptaków i ekosystemów trwające do dziś. O śmierci profesora Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował w mediach społecznościowych. "Profesor był znany z bezkompromisowych i precyzyjnie komunikowanych poglądów, które pozostaną dla nas ważnym punktem odniesienia" - podkreślono we wpisie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Biolog, przyrodnik, naukowiec i społecznik

Wesołowski biologię studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, później pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach. Od roku 1977 związał się z Uniwersytetem Wrocławskim, a konkretniej z Zakładem Ekologii Ptaków Instytutu Zoologicznego. Założył na UWr Pracownię Biologii Lasu, którą przez wiele lat kierował. Tytuł profesora nauk biologicznych nadano mu w 1999 r. Jego dorobek naukowy liczy ok. 300 pozycji, wiele z jego publikacji ukazało się w najważniejszych czasopismach międzynarodowych.

Profesor Wesołowski angażował się naukowo i społecznie. Był członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a przez ponad 20 lat - członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Był również członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP w latach 1993–1995. W latach 2009–2013 pełnił funkcję prezydenta European Ornithologists’ Union. Był współorganizatorem światowych kongresów ornitologicznych. Brał udział w tworzeniu Polskiej czerwonej księgi zwierząt.

W 2014 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Obrońca Puszczy Białowieskiej

Intensywnie działał na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w ramach parku narodowego. W 2017 r. protestował przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Był powołany na eksperta UE podczas procesu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (2017-2018) przeciwko Polsce w sprawie wspomnianej wycinki.

"Od ponad 40 lat, wraz z zespołem, prowadzę badania w ostatnim fragmencie pierwotnych puszcz strefy umiarkowanej zachowanym w Białowieskim Parku Narodowym. Jest to żywe muzeum ewolucji, gdzie wciąż jeszcze można obserwować organizmy w warunkach, które istniały w lasach europejskich przed ich przekształceniem przez człowieka. Tworzy to idealną sytuację do badania adaptacji ewolucyjnych, gdyż można tu zobaczyć, do jakich warunków organizmy się przystosowywały, presji jakich czynników były poddawane w przeszłości" - tak o swojej pracy pisał na stronie Pracowni Biologii Lasu UWr.

Zajmował się też ochroną przyrody, łącząc badania z praktycznymi działaniami na rzecz jej ochrony - szczególnie lasów pierwotnych i ptaków leśnych.

Autor:ib/ tam

Źródło: PAP