Kraje UE zgodne. Sankcje wobec Rosji przedłużone

TVN24


Kraje członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęły w piątek formalną decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji do 31 lipca 2019 roku. Wcześniej taką decyzję podjęli na szczycie unijnym przywódcy UE.

Decyzja zapadła po tym, gdy na szczycie unijnym 13 grudnia 2018 roku prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawili stan realizacji porozumień mińskich. Od realizacji tych porozumień uzależnione jest zniesienie sankcji. Z uwagi na brak postępów w tej kwestii przywódcy unijni podjęli decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Decyzja zapadła jednomyślnie.

Sankcje gospodarcze

Sankcje zostały nałożone na firmy sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz na produkty podwójnego zastosowania. Pierwotnie wprowadzono je 31 lipca 2014 r. na rok, w reakcji na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. We wrześniu 2014 r. zaostrzono je. Przedłużone sankcje gospodarcze to m.in. ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla pięciu głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i dla ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów. A także dla trzech głównych rosyjskich firm energetycznych oraz trzech firm przemysłu obronnego. Sankcje obejmują też zakaz eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji oraz ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej. Kraje UE uzależniają zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich.

Autor: momo//plw / Źródło: PAP