Franciszek odpowiada na zarzuty, że "sprzedaje Kościół"

TVN24

Aktualizacja:

Papież Franciszek w orędziu do chińskich katolików i całego Kościoła powszechnego zaapelował do wiernych w Chinach o przezwyciężenie podziałów z przeszłości, pojednanie i jedność. Władze w Pekinie zapewnił o woli kontynuowania dialogu i przyjaźni.

Jestem świadom, że taki zamęt opinii i ocen może stworzyć niemałe zamieszanie wywołując w sercach wielu przeciwne uczucia. W niektórych budzą się wątpliwości, niepewność, inni mają poczucie, że zostali porzuceni przez Stolicę Apostolską i jednocześnie zadają sobie bolesne pytanie o wartość cierpień doznanych, by żyć w wierności z następcą świętego Piotra Franciszek

Papieskie przesłanie zostało opublikowane cztery dni po podpisaniu w Pekinie tymczasowego porozumienia między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową w sprawie mianowania tamtejszych biskupów. Porozumienie to jest najważniejszym dotąd rezultatem dialogu i rozmów prowadzonych przez obie strony od lat w celu nawiązania pełnych relacji i rozstrzygnięcia spornych kwestii, wśród których najpoważniejszą było mianowanie biskupów. W ogłoszonym w południe przez Watykan orędziu papież podkreślił, że pojawiły się różne sprzeczne opinie na temat przyszłości wspólnot katolickich w Chinach. Tak odniósł się między innymi do zarzutów sędziwego kardynała z Hongkongu Josepha Zena pod swoim adresem, że "sprzedaje Kościół katolicki w Chinach". "Jestem świadom, że taki zamęt opinii i ocen może stworzyć niemałe zamieszanie, wywołując w sercach wielu przeciwne uczucia. W niektórych budzą się wątpliwości, niepewność, inni mają poczucie, że zostali porzuceni przez Stolicę Apostolską i jednocześnie zadają sobie bolesne pytanie o wartość cierpień doznanych, by żyć w wierności z następcą świętego Piotra" - przyznał Franciszek.

"Owoc długiego i przemyślanego procesu"

Wcześniej w czasie środowej audiencji generalnej papież oświadczył, że podpisane niedawno porozumienie jest "owocem długiego i przemyślanego procesu dialogu, mającego na celu wspieranie bardziej pozytywnej współpracy między Stolicą Apostolską i władzami chińskimi dla dobra wspólnoty katolickiej w Chinach i na rzecz zgody w całym społeczeństwie".

- W tym duchu postanowiłem wystosować do chińskich katolików i całego Kościoła powszechnego przesłanie braterskiego wsparcia - dodał, zapowiadając orędzie. - Mam nadzieję, że dzięki temu w Chinach będzie można otworzyć nową fazę, która pomoże uleczyć rany z przeszłości, przywrócić i utrzymać pełną komunię wszystkich chińskich katolików i podjąć z nową energią zadanie głoszenia Ewangelii - mówił Franciszek. Zaapelował: - Drodzy bracia i siostry, mamy ważne zadanie. Jesteśmy wezwani do tego, by towarzyszyć naszym braciom i siostrom w Chinach żarliwą modlitwą i braterską przyjaźnią. Oni wiedzą, że nie są sami. - Cały Kościół modli się wraz z nimi i za nich. Prośmy Matkę Bożą, Matkę Nadziei i Wspomożycielkę Wiernych, by pobłogosławiła i strzegła wszystkich katolików w Chinach, i prosimy Boga o dar pomyślności i pokoju dla całego narodu chińskiego - powiedział papież.

Autor: mtom / Źródło: PAP