Ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. Zobacz arkusze egzaminacyjne

TVN24

Minister edukacji i dyrektor CKE o przebiegu egzaminu z matematykitvn24
wideo 2/35

Ponad 377 tysięcy uczniów ósmych klas szkół podstawowych napisało we wtorek egzamin z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 100 minut. Dla zdających, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut. - Nie mam żadnych z sygnałów od okręgowych komisji egzaminacyjnych o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu – powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne z matematyki.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 16 pkt.) >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt.) >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu >

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym >

21 zadań z matematyki

Arkusz egzaminacyjny zawierał 21 zadań. Wśród nich było 15 zadań zamkniętych i sześć otwartych. Wśród zadań były m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i pierwiastkach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur geometrycznych, czyli m.in. cech podobieństwa trójkątów, i własności kątów w trójkącie.

Zadania zamknięte

Jedno z zadań zamkniętych brzmiało: "Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 4; B. 5; C. 9; D. 10". Inne zadania w tej grupie brzmiały: "Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5:3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 25 proc.; B. 37,5 proc.; C. 40 proc.; D. 60 proc.; E. 62,5 proc." i "W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A. 150; B. 125; C. 78; D. 53".

Zadania otwarte

Część z zadaniami otwartymi zaczęła się od zadania z diagramem, na którym przedstawiono, jaki procent meczów w ciągu całego roku drużyna piłkarska zakończyła wygraną, porażką i remisem. Zadaniem ósmoklasistów było obliczenie, ile meczów drużyna przegrała, mając podaną informację o wygranych 10 spotkaniach.

W kolejnym zadaniu należało obliczyć różnicę czasu przejazdu podanej drogi między samochodem a autobusem, wiedząc, jaką drogę przebył samochód i w jakim czasie, oraz znając prędkość autobusu. Zadanie to brzmiało: "Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80 km/h. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenia".

Ósmoklasiści musieli również wykazać się znajomością podstaw geometrii przy obliczeniu wymiarów działki o podanej powierzchni oraz podczas obliczania różnic obwodów trójkąta i trapezu.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W poniedziałek odbył się egzamin z języka polskiego. W środę przeprowadzony zostanie test z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie – 3, 4 i 5 czerwca. Wynik egzaminu – uczniowie poznają go 14 czerwca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Autor: js,KB//rzw//kwoj / Źródło: PAP, tvn24.pl