Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

S8 z licznymi uchybieniami "Za mało asfaltu w asfalcie"

Warszawa

| NATOfot. TVN Warszawa

Trasa ekspresowa S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie dopuszczona do ruchu i bezpieczna, mimo licznych uchybień po stronie wykonawcy – informuje na swojej stronie internetowej GDDKiA. Drogowcy nie podają jednak daty jej otwarcia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma liczne zastrzeżenie do jakości realizacji trasy ekspresowej S8 na odcinku Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – informują drogowcy.

Trasa zostanie oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca będzie musiał usunąć wszystkie uchybienia. GDDKiA w ciągu najbliższego roku zastrzega sobie prawo zgłaszania wykonawcy kolejnych usterek, które również będą musiały być naprawione na koszt wykonawcy.

Kiedy otwarcie S8?

Kiedy zatem może zostać otwarta? W poniedziałek w rozmowie z Filipem Chajderem, reporterem TVN Warszawa, drogowcy mówili, że może to nastąpić już w ten weekend.

Teraz dobre informacje przekazuje Ivetta Biały, rzeczniczka wojewody. – Wpłynęły już wszystkie dokumenty. Jeżeli nie ma w nich żadnych błędów, to w tym tygodniu inspekcja nadzoru budowlanego powinna wydać pozwolenie na użytkowanie - zapewnia.

Bezpieczna, ale...

Trasa ekspresowa S8 w Warszawie jest bezpieczna i może służyć kierowcom - zapewnia GDDKiA. Jednak w toku kontroli prowadzonych przez nadzór i drogowców w czasie i po zakończeniu prac budowlanych okazało się, że trasa ma bardzo dużo różnego rodzaju usterek.

Wykonawca bezzwłocznie rozpocznie ich usuwanie, a GDDKiA monitorując nadal jakość wykonania inwestycji zarezerwowała sobie prawo do zgłaszania dodatkowych problemów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Uchybienia:

Podstawowe uchybienia, jakich dopuścili się wykonawcy budowy S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia to m.in. (opis poniżej):- zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych,- nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych,- nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych,- nieprawidłowe wyniki badań równości podłużnej IRI (International Roughness Index),- nierówności podłużne w obszarze dylatacji modułowych na obiektach w ciągu trasy głównej S8,- lokalne rozmycia skarp na całym odcinku wymagające naprawy,¬- uszkodzenia barier betonowych w pasie dzielącym,- przekroczenie dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiędzy spodem wieńca ścian szczelinowych a górną krawędzią okładziny,- spękania na obiektach od WA1 do WA5.

Będą jeszcze kontrolować

Drogowcy przypominają także, że w dniu zakończenia robót, czyli 15 grudnia 2010 r. zespół nadzorujący inwestycję w imieniu GDDKiA, nie mógł przeprowadzić szczegółowego przeglądu robót drogowych oraz mostowych ze względu na dużą pokrywę śniegu.

Szczegółowy przegląd robót zostanie przeprowadzony w najbliższym możliwym terminie, kiedy warunki atmosferyczne umożliwią dokonanie takich czynności. Wykaz wad i usterek zostanie wtedy uzupełniony i przekazany wykonawcom.

Pomimo utrudnionych warunków atmosferycznych już w momencie wystawiania Świadectwa Przejęcia GDDKiA, wykonując badania sprawdzające, wychwyciła szereg niedociągnięć, które ujęte zostały w liście wad i usterek załączonej do Świadectwa Przejęcia:

- Zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych- Nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych- Nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych

Wykonawcą prac związanych z budową trasy ekspresowej S8 w Warszawie jest konsorcjum firm: Budimex Dromex SA, Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA i Warbud S.A. Nadzór sprawuje konsorcjum: TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. i E&L Architects Sp. z o.o.

par