Przygotowali zmiany dla Mordoru. Mają usprawnić ruch

WYG InternationalPlanowane drogi

Eksperci przeanalizowali problemy drogowe i komunikacyjne Służewca Biurowego. W efekcie powstały propozycje zmian – wprowadzenie buspasów, skrzyżowań z sygnalizacją czy zmiany niektórych ulic na jednokierunkowe. Zdaniem miejskich aktywistów trzeba jednak popracować nad potrzebami pieszych i rowerzystów.

"Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego" przygotowała firma WYG International. Na dokumencie widnieje data grudzień 2016. Teraz został zaprezentowany szerszej publiczności.

Eksperci przygotowali szereg wariantów dla "Mordoru". Ostateczny powstał po analizie z uwzględnieniem postulatów społecznych, istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, prognozy ruchu oraz mikrosymulacji.

Jeden kierunek

Co zawiera wariant ostateczny? Uwzględnia m.in. wprowadzenie buspasów i ruchu jednokierunkowego na ul. Konstruktorskiej (na zachód) i ul. Domaniewskiej (na wschód) pomiędzy ul. Wołoską a Suwak.

Autorzy przyjęli, że nie będą za bardzo ingerowali w to, co istnieje. Pomimo niekorzystnej sytuacji ruchowej na rondzie Żabczyńskiego (u zbiegu Cybernetyki i Postępu), nie przewidziano zmiany na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. "W celu poprawienia wskazanej sytuacji wprowadzono lewoskręt z ul. Cybernetyki w kierunku ul. Rzymowskiego, ponadto przewiduje się wprowadzenie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy przecięciu ulic Wynalazek i Cybernetyki, co usprawni ruch na rondzie Żabczyńskiego przy znacznie mniejszym zakresie przebudowy" – czytamy dalej.

Mikrosymulacja

W prognozach eksperci twierdzą, że będzie mniejszy ruch aut, dzięki czemu poprawią się warunki - również dla transportu autobusowego. Przeprowadzono także mikrosymulację. Przeanalizowano, co by się stało, gdyby wprowadzono dodatkowy pas do skrętu w lewo z Marynarskiej w Wołoską, a także lewoskręt z ul. Cybernetyki w Rzymowskiego oraz sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek. Wynika z niej, że może to poprawić warunki ruchu.

W ramach opracowania poddano szczegółowej analizie przystanek PKP Służewiec, na którym tysiące pasażerów dziennie zaczyna bądź kończy podróż pociągiem. Proponowane rozwiązanie zakłada budowę przejścia podziemnego na środku peronu w kierunku wschodnim.

Planowane przejście na peronieWYG International

Wykonano też pomiary, które wykazały, że brakuje miejsc postojowych. Jak czytamy w opracowaniu, średnio co czwarty pojazd jest zaparkowany niezgodnie z przepisami. A przeciętny czas parkowania to 4h 45min. "W celu ostatecznego stwierdzenia zasadności wprowadzenia SPPN (strefa płatnego parkowania - red.) na analizowanym obszarze zarekomendowano realizację dodatkowych analiz, skupiających się wyłącznie na aspektach potencjalnych kosztów i zysków związanych wprowadzeniem opłat za parkowanie" – proponują autorzy.

W wariantach przewijają się także zmiany w trasach autobusowych, a nawet uwzględnienie nowych.

Proponowane zmiany na SłużewcuWYG International

Głos miejskich aktywistów

Do opracowania odnieśli się aktywiści z Lepszego Służewca. "Propozycje zawarte w Studium Obsługi Komunikacyjnej Służewca zdecydowanie poprawią sytuację transportowo-komunikacyjną tej części Warszawy, w której codziennie przebywa niemal 100 tys. pracowników i mieszkańców. Udrożnią zarówno dojazd – m.in. dzięki przedłużeniu ul. Woronicza do Żwirki i Wigury, jak i poruszanie się po Służewcu" - twierdzą.

"Stowarzyszenie wysoko ocenia zarówno propozycję przebicia Suwak na północ i południe, co udrożni komunikacyjnie obszar i zlikwiduje wąskie gardła w rejonie ul. Postępu, jak i wprowadzenie jednokierunkowych ulic w formule: Konstruktorska – na zachód, Domaniewska – na wschód" – przekonują.

Pozytywnie oceniają, że studium zawiera propozycje dla transportu publicznego, które większość użytkowników przyjmuje z radością – zwiększenie liczby i częstotliwości kursowania autobusów, czy budowę przejścia podziemnego na peronie stacji PKP Służewiec.

Minusem są dla nich propozycje dla pieszych i rowerzystów. "Można pomyśleć o parkach linearnych, które mogłyby powstać po śladzie dawnych bocznic kolejowych. W zakresie ruchu rowerowego warto uwzględnić takie rozwiązania jak pasy ruchu na jezdni, kontrapasy rowerowe i kontraruch rowerowy".

CZYTAJ TEŻ O ANALIZIE DLA TEGO OBSZARU PRZEPROWADZONEJ PRZEZ TRANSEKO

Ubiegłoroczny protest mieszkańców Wyględowa:

Mieszkańcy Mokotowa mają dość
Mieszkańcy Mokotowa mają dośćLech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl

ran/mś/pm

Źródło zdjęcia głównego: WYG International

Pozostałe wiadomości