Sprawy sądowe w Polsce

Sprawy sądowe w Polsce

Przestrzeganie prawa o równym traktowaniu w zatrudnieniu czy w zakresie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia - o to między innymi wnosi Państwowa Inspekcja Pracy po kontroli w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu. Dla pracowników, którzy oskarżają prezesa Ireneusza Jakiego o mobbing, zalecenia PIP to dowód, że w spółce dochodziło do nieprawidłowości. Ale prezes spółki nie zgadza się z wytycznymi PIP, niektóre nazywa "kuriozalnymi".