Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Sejm jest za, teraz jeszcze Senat - dr Karol Nawrocki, historyk wybrany przez posłów na stanowisko prezesa IPN. Od czterech lat jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jeden z posłów opozycji skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie działalności Muzeum i kontrolę wydatków za rządów Karola Nawrockiego. Barbara Sobska.