Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. Wybrano też nowego prezesa IPN, został nim Karol Nawrocki. Co mają wspólnego te dwa nazwiska i stanowiska? Mogą mieć więcej, niż to się z pozoru wydaje. Polityczne coś za coś? Materiał Dawida Rydzka.

Sejm jest za, teraz jeszcze Senat - dr Karol Nawrocki, historyk wybrany przez posłów na stanowisko prezesa IPN. Od czterech lat jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jeden z posłów opozycji skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie działalności Muzeum i kontrolę wydatków za rządów Karola Nawrockiego. Barbara Sobska.