Przygotuj się na:

44. MARATON WARSZAWSKI

W niedzielę tysiące biegaczy pobiegnie w Maratonie Warszawskim. Wydarzeniu będą towarzyszyć także inne biegi. Starty zaplanowane są z Konwiktorskiej, a trasy obejmą Łazienki Królewskie, Stare Miasto, warszawską Pragę, a także Żoliborz czy Bielany. Multimedialny Park Fontann przemieni się w strefę kibicowania.

TVN Warszawa | Śródmieście

Trzaskowski powołał pełnomocniczkę do spraw równego traktowania

TVN Warszawa | Śródmieście

Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl
"Warszawa musi być miastem przyjaznym i tolerancyjnym"
"Warszawa musi być miastem przyjaznym i tolerancyjnym" TVN24
wideo 2/4
Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. "Będziemy promowali tolerancję"

Pełnomocniczka będzie działać na rzecz upowszechniania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym osób mieszkających w Warszawie - podał stołeczny ratusz. Funkcję objęła Karolina Zdrodowska.

Jak podano w komunikacie na ten temat, prezydent stolicy uznał, że "w sytuacji, kiedy zwiększa się różnorodność Warszawy, ważne jest powołanie pełnomocniczki ds. równego traktowania, która będzie prowadziła działania na rzecz równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji". O utworzenie tego stanowiska w mieście upominały się też organizacje pozarządowe zrzeszone w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. równego traktowania. Działania pełnomocniczki oparte będą na przyjętej w kwietniu przez Radę Warszawy Polityce różnorodności społecznej m.st. Warszawy oraz na "Deklaracji – Warszawskiej polityce miejskiej na rzecz społeczności LGBT+".

Chcą przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać różnorodność

- Na Warszawie spoczywa obowiązek dbania o potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Jako miasto cenimy solidarność rozumianą jako gotowość do podejmowania działań na rzecz innych i dobra wspólnego. Dlatego powołałem pełnomocniczkę do spraw równego traktowania i powierzyłem to zadanie pani Karolinie Zdrodowskiej. Musimy wzmacniać działania na rzecz zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich – mówi cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak zaznaczają urzędnicy, powołanie pełnomocniczki to element działań miasta w zakresie tzw. społecznej inkluzywności, przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia różnorodności społecznej. Właśnie teraz, kiedy w Warszawie mieszka coraz więcej migrantów, migrantek, uchodźców i uchodźczyń, jest to bardzo potrzebne.

- Dziękuję panu prezydentowi za zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i kryzysu humanitarnego, który dotyka też Warszawę, jak również braku właściwej ochrony prawnej części grup mniejszościowych, to duże wyzwanie. Ale miasto zrobiło już duży krok w kierunku dbania o osoby zagrożone dyskryminacją i jej przeciwdziałania. Niedawno przyjęliśmy w Warszawie Politykę różnorodności społecznej, która jest drogowskazem w podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw człowieka, propagowania idei równości, różnorodności i włączania społecznego. Moje działania będą zmierzały do włączenia Warszawy do międzynarodowego grona miast szanujących prawa mniejszości i opierających swój kapitał rozwojowy na różnorodności mówi z kolei pełnomocniczka ds. równego traktowania, Karolina Zdrodowska.

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw równego traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta 21 lipca 2022 r. Swoje zadania będzie realizowała przy pomocy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Wydziału Równego Traktowania.

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd miasta

Pozostałe wiadomości