Przygotuj się na:

AWARYJNA NAPRAWA NA PIASTÓW ŚLĄSKICH

Drogowcy w trybie awaryjnym naprawią nawierzchnię ulicy Piastów Śląskich od Żołnierzy Wyklętych do Powstańców Śląskich. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu, co oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów.

TVN Warszawa | Śródmieście

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich

TVN Warszawa | Śródmieście

Autor:
katke/gp
Źródło:
PAP
Ogród Krasińskich
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.plOgród Krasińskich

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich ogranicza swobodę poruszania się właścicieli zwierząt. Pismo w tej sprawie trafiło do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich Rada Warszawy zakazała w 2014 roku. Zakaz ustanowiono w przepisach prawa miejscowego. W informacji zamieszczonej na stronie Biura RPO podkreślono, że figuruje on w regulaminie korzystania z ogrodu, który jest załącznikiem do miejskiej uchwały z 3 lipca 2014 roku. Na mocy tych przepisów jedynymi psami, które mogą wejść do Ogrodu Krasińskich, są psy asystujące, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje po skardze mieszkanki

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga mieszkanki Warszawy kwestionująca zgodność z prawem takiego zakazu, w związku z czym jego zastępca Maciej Taborowski postanowił skierować w tej sprawie pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak podkreślono, to już kolejna interwencja w sprawie takiej uchwały samorządu.

Zdaniem RPO ustanowienie tak daleko idącego zakazu nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli zwierząt domowych oraz wykracza poza materię określoną w ustawie.

"W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym w kompetencjach rady (...) nie mieści się wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc" - podkreślił Taborowski. Jak wskazał, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, aby ich pobyt na tych terenach nie był uciążliwy i nie zagrażał przebywającym tam osobom.

Zastępca RPO dodał, że zakaz nie może też znaleźć oparcia w ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ obowiązki właścicieli zwierząt domowych powinny zostać ustanowione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Autor:katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Pozostałe wiadomości