Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Bakterie w przedszkolu w Legionowie. Dyrekcja zamknęła placówkę

Warszawa | Okolice

Autor:
dg/pm
Źródło:
tvnwarszawa.pl
TVN24W wodzie znaleziono bakterię

Bakterie e. coli wykryto w próbce wody pobranej w jednym z przedszkoli na terenie miasta.

O zamknięciu Przedszkola Miejskiego nr 7 Urząd Miasta w Legionowie poinformował w czwartek wieczorem. Powodem było wykrycie w pobranej na miejscu próbce wody bakterii z grupy e-coli. Okazało się, że ten sam problem może dotyczyć dwóch innych placówek edukacyjnych w mieście: Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola nr 12, a także Zespołu Szkół w pobliskiej Komornicy.

W przypadku SP nr 7 i Przedszkola nr 12 dyrekcje obu placówek nie zdecydowały się na ich zamknięcie. Wprowadzono natomiast bezwzględny zakaz spożywania wody oraz mycia rąk.

W jednej z czterech próbek wykryto bakterię

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo zapewniło otwartym placówkom beczkowozy z wodą pitną, przy użyciu której zostaną przygotowane posiłki dla dzieci.

- Bezzwłocznie wszczęto również działania prewencyjne. Prezes PWK Legionowo zapewnił, że w tych miejscach zostanie dokonane przeczyszczenie i dezynfekcja sieci oraz wymienione zostaną zawory na instalacji. Zarówno PWK Legionowo jak i sanepid niezależnie od siebie ponownie pobrały próbki ze wskazanych ujęć - informuje Kamil Stępkowski z Urzędu Miasta w Legionowie.

Pobrane próbki wody zostały przekazane do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

W piątek po godzinie 10 Sanepid wydał komunikat w tej sprawie.

"Wśród badanych parametrów, jedynie jeden z nich wykazał przekroczenia - bakterie grupy coli. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykonano powtórne badania wody w celu weryfikacji otrzymanych wyników. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że badania wody wykonane z innych punktów wodociągów nie wykazują przekroczeń badanych parametrów oraz badania wody wykonywane przez administratorów tych wodociągów również takich przekroczeń nie wykazują" - czytamy w komunikacie.

Bakterie e coli groźne dla człowieka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie nie informuje, co mogło być przyczyną skażenia wody. Przekazał natomiast, że sytuacja jest monitorowana, a informacje o wynikach powtórzonego badania będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Bakterie z grupy Escherichia coli stanowią naturalną florę bakteryjną jelita grubego, jednak jeśli znajdą się w innych miejscach organizmu człowieka, mogą spowodować poważne dolegliwości zdrowotne m.in. zatrucia, zakażenia, zapalenie otrzewnej czy, szczególnie u małych dzieci, zapalenie opon mózgowych.

Na  tvnwarszawa.pl relacjonowaliśmy problemy z wodą w gminie Nasielsk:

Skażona woda w Nasielsku
Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl

dg/pm