W sobotę z nieba spadną setki gwiazd

Warszawa

Rój Perseidów - zdjęcie z sierpnia 2011 roku
NASA/MSFC/Meteoroid Environment Office