Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Związek Miast Polski o zmianie ustroju stolicy. Negatywnie

Warszawa

ShutterstockStanowisko ZMP

Jest niezgodny z zasadami samorządu terytorialnego, a także powstał bez konsultacji – tak projekt zmiany ustroju Warszawy ocenił Związek Miast Polskich. "ZMP stoi na stanowisku, że przyjmowane rozwiązania powinny spełniać uniwersalne wymogi, pozwalające na budowanie współpracy autonomicznych gmin i powiatów, w drodze konsensusu społecznego i z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnych" – czytamy w stanowisku, które zostało przyjęte 17 lutego w Łodzi.

Prawo do wyboru

ZNP negatywnie zaopiniował propozycję zmian przedstawioną przez Prawo i Sprawiedliwość. Punktuje, że projekt powstał bez konsultacji zwłaszcza z gminami i jest niezgodny z podstawowymi zasadami samorządu terytorialnego, objętymi gwarancjami konstytucyjnymi. Ich zdaniem tworzenie jednostki, która przejmie liczne zadania gmin i będzie ingerowała w ich decyzje jest niezgodne z zasadami samodzielności, a także pomocniczości i decentralizacji. Przekonują również, że nie można pozbawić mieszkańców Warszawy prawa do wyboru swojego prezydenta. Apelują także, by odbyły się konsultacje w sprawie zmian.

ZOBACZ CAŁE STANOWISKO ZMP skupia blisko 300 miast z całej Polski. Organizacja ma na celu opracowywanie wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast.

ran/r

Samorządowcy rozmawiali o poszerzeniu Warszawytvn
wideo 2/16