Zwęzić ulicę, dogęścić zabudowę. 5 pomysłów na Kondratowicza

materiały prasowePomysły na Kondratowicza

Pięć wizji ul Kondratowicza przedstawiły zespoły architektów. W koncepcjach nie brakowało pomysłów na zwężenie ani propozycji nowej zabudowy. Niektórym z mieszkańców biorących udział we wtorkowej dyskusji nie przypadło to do gustu.

Według zapowiedzi władz miasta, do 2020 roku przy Kondratowicza mają powstać dwie stacje metra – przy ulicy Rembielińskiej i dzielnicowym ratuszu. Zmiany czekają również samą ulicę (podobnie jak stało się ze Świętokrzyską podczas budowy centralnego odcinka II linii podziemnej kolejki). Z wyprzedzeniem zabrano się więc za pracę nad przyszłym wyglądem Kondratowicza. Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne przeprowadził warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Swoje koncepcje przygotowało pięć zespołów.

Następna Stacja Miasto

"Następna Stacja Miasto" przewiduje trzy centra o różnej specyfice, połączone ciągiem ulicy Kondratowicza. Na zachodnim krańcu, przy skrzyżowaniu z Rembielińską, miałaby powstać niższa, pawilonowa zabudowa, odświeżony bazarek, a przy skrzyżowaniu z ulicą św. Wincentego, gdzie jest ratusz, architekci wymyślili małe centrum biznesowe z kilkoma mniejszymi i większymi wieżowcami.

"Dwa centra połączy rozrywkowy pasaż wzdłuż Parku Bródnowskiego: odświeżone pawilony na północ od Kondratowicza, na południe ciąg obiektów kulturalnych, sportowych i gastronomicznych" – przekonują.

I dodają, że Kondratowicza powinna zostać zwężona. "Najbardziej palący problem parkowanie rozwiążemy przez położenie nacisku na parkowanie równoległe wzdłuż ulic wewnętrznych, dodanie parkingów podziemnych pod nowymi inwestycjami, parkingów półpodziemnych, zakopanych pod miejskimi skwerami i wolnostojących, niskich parkingów silosowych" - zapowiadają autorzy.

Powiązanie rozwiązaniem – Kondratowicza

Głównym celem koncepcji "Powiązanie rozwiązaniem – Kondratowicza" jest zwężenie jezdni, uspokojenie ruchu i wyznaczeniu trzech placów, przylegających do ulicy: przed urzędem dzielnicy, pawilonami usługowymi, między ulicami Łabiszyńska i Chodecką, oraz przed kościołem. Uzupełnieniem ma być nowa zabudowa.

"Docelowo krańce powinny stać się ważnymi węzłami przesiadkowymi dla stacji metra, pomiędzy którymi ulica o ograniczonym ruchu funkcjonowałaby jako miejsce spotkań i codziennych aktywności. W tym celu należy ułatwić przesiadki dzięki zbliżeniu do siebie przystanków" - przekonują autorzy tej pracy. Proponują też uporządkowanie targowiska i rewitalizację parku wraz z wprowadzeniem nowych pawilonów.

"Rozwiązaniem deficytu miejsc parkingowych będzie wyznaczenie dodatkowych stanowisk na ulicach przyległych. Wychodząc naprzeciw obawom dotyczącym większej liczby aut po otwarciu metra, postulujemy zlokalizowanie parkingów P+R w pobliżu stacji PKP Warszawa Toruńska i skomunikowanie za pomocą tramwaju bądź przedłużenia metra. Proponujemy także uzupełnienie zieleni i wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż ulicy" - informują.

Utopia Bródno

Najważniejszym elementem projektu "Utopia Bródno" jest stworzenie rozległego centrum usługowo-handlowego, wzdłuż ulic Rembielińskiej i Kondratowicza. "Wybudowanie obiektów usługowych, handlowych i biurowych istotnie zwiększy liczbę miejsc pracy. Pozwoli to na skrócenie odległości pokonywanej przez mieszkańców pomiędzy mieszkaniem a pracą, a także zwiększy atrakcyjność dzielnicy dla nowych mieszkańców" – twierdzą pomysłodawcy. Przekonują też, że przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, biblioteki i domy kultury (kluby osiedlowe) i obiekty sportowe są na Bródnie prawidłowo rozmieszczone. Ale brakuje obiektów handlowych, a większość istniejących cechuje się niskim standardem.

Co jeszcze proponują? "Atrakcyjna część terenu została przeznaczona na bazar, co zapewni możliwość udziału w wymianie rynkowej (również) sprzedającym i kupującym, dla których inne warianty handlu byłyby niedostępne ze względu na koszty" – opisują projekt.

Kondratowicza – Nowy Świat

"Kondratowicza – Nowy Świat" to koncepcja, która przewiduje ograniczenie ruchu przelotowego i napływowego, a planowane zwężenie jezdni ul. Kondratowicza ma zniechęcić do traktowania jej jako ciągu tranzytowego. Architekci mówią też o ukształtowaniu reprezentacyjnego placu przed urzędem dzielnicy Targówek, placu akcentującego wejście do Parku Bródnowskiego oraz eleganckiej przestrzeni „mentalnej” przed kościołem św. Włodzimierza. Postulują też, by zrezygnowano z lokalizacji planowanych w parkingów P&R. "Rekomenduje się przeanalizowanie wydłużenia II linii Metra do stacji Warszawa Toruńska. Zapewni to lepszą integrację transportu zbiorowego po praskiej stronie oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności Bródna dla lokalizacji usług i budowy nowoczesnego Centrum Międzydzielnicowego" – przekonują. Chcą też poprawić sytuację parkingową mieszkańców przez lokalizację zatok postojowych wzdłuż zawężanych ulic dojazdowych i wytworzenie niewielkich placów parkingowych.

Międzymetrze

Z kolei w projekcie "Międzymetrze" przewidziano wprowadzenie różnego rodzaju zabudowy (na przykład punktowce, liniowce). Zaproponowano nowe budynki mieszkaniowe z garażami podziemnymi i usługami w parterach, ale też biurowce. Proponują też wyprowadzenie pojazdów z wnętrz osiedlowych kwartałów, aby stworzyć dla nich miejsca w garażach. Ich zdaniem bazarek przy kościele powinien zmienić się w otwartą halę targową z parkingiem podziemnym.

"Przy nowoprojektowanym placu przy ul. Chodeckiej powstanie nowy budynek Ratusza a miejsce po starym (zbyt ekstensywnie wykorzystującym teren) zastąpi wysoki budynek mieszkaniowy oraz parking typu Park&Ride zapewniający parkowanie dla osób przesiadających się z samochodów do metra" – przekonują projektanci. W sąsiedztwie Parku Bródnowskiego, w miejscu wielkiego parkingu na przedłużeniu ul. Łabiszyńskiej, zaproponowano nowy obiekt - pod zielonym dachem pawilonu, znajdzie się oferta dla wszystkich grup wiekowych.

Na razie dyskusje

We wtorek w urzędzie dzielnicy Targówek odbyła się dyskusja nad pracami. – Niektórzy biorący w niej udział mówili, że boją się zwężenia ulicy Kondratowicza. Podkreślali, że trzeba dbać o zieleń, która jest w okolicy. Niekoniecznie podobał im się również pomysł nowej zabudowy – mówi tvnwarszawa.pl Marek Mikos, dyrektor biura architektury w ratuszu.

I podkreśla, że przedstawione wizje, nie są projektami realizacyjnymi. Mają służyć dyskusji. – Oddział warszawski SARP z zespołem ekspertów przedstawi propozycje rozwiązań. Będziemy o nich rozmawiać z burmistrzem dzielnicy, władzami stolicy i Metrem Warszawskim, żeby powstała koncepcja wynikowa – zapewnia Mikos. Jak zaznacza, trzeba ją będzie również przymierzyć do planu miejscowego dla tego rejonu. Na razie nie chce jednak zdradzać, kto stworzy ostateczny projekt dla ulicy Kondratowicza.

Centralny odcinek II linii metra otwarto w marcu 2015:

Metro ruszyło
Metro ruszyłoTVN24

ran/r

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe

Pozostałe wiadomości