Zrujnowana stolica w kolorze. Dziś spotkanie z autorem

Warszawa

Warszawa, teren dawnego getta, w oddali widoczne zrujnowane Nowe i Stare Miasto | Henry N. Cobb
Warszawa, plac Krasińskich, na pierwszym planie pomnik Jana Kilińskiego | Henry N. Cobb
Warszawa, uszkodzony Prudential przy pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy) | Henry N. Cobb
Warszawa, skrzyżowanie Al. Sikorskiego (obecnie Al. Jerozolimskie) i ulicy Nowy Świat | Henry N. Cobb
Warszawa, plac Zamkowy i ruiny Starego Miasta widziane od Krakowskiego Przedmieścia z widocznymi pozostałościami Kolumny Zygmunta | Henry N. Cobb
Warszawa, teren dawnego getta, w oddali widoczne zrujnowane Nowe i Stare Miasto | Henry N. Cobb
Warszawa, plac Krasińskich, na pierwszym planie pomnik Jana Kilińskiego | Henry N. Cobb
Warszawa, uszkodzony Prudential przy pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy) | Henry N. Cobb
Warszawa, skrzyżowanie Al. Sikorskiego (obecnie Al. Jerozolimskie) i ulicy Nowy Świat | Henry N. Cobb
Warszawa, plac Zamkowy i ruiny Starego Miasta widziane od Krakowskiego Przedmieścia z widocznymi pozostałościami Kolumny Zygmunta | Henry N. Cobb
Warszawa, teren dawnego getta, w oddali widoczne zrujnowane Nowe i Stare Miasto | Henry N. Cobb

Kolorowe zdjęcia z powojennej Warszawy będzie można od piątku oglądać na skwerze obok kościoła Wizytek. Tego samego dnia autor wstrząsających fotografii będzie gościem Domu Spotkań z Historią. Wystawa "1947 / barwy ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba" to pokaz fotografii, które przed rokiem obiegły internet, robiąc niemałą karierę. Ich wyjątkowość polegała na tym, że są kolorowe.

Powojenna wizyta architektów

Fotografie powstały w czasie wizyty amerykańskich architektów, którzy w 1947 roku odwiedzili m.in. Anglię, Czechosłowację i właśnie Polskę, by obejrzeć postępy w odbudowie krajów zniszczonych wojną.

Ogromne zniszczenia Warszawy pozwalały "wymyślić ją" niemal od nowa. Stąd duże zainteresowanie architektów z różnych stron świata.

Prezentowane, pierwszy raz publicznie w Polsce, kolorowe zdjęcia Henry'ego N. Cobba pokazują zrujnowaną Warszawę, ale także Szczecin czy Wrocław. Autorzy wystawy – Krzysztof Jaszczyński i Maria Sołtys – zestawili fotografie zniszczonych obiektów z projektami architektonicznymi, które w tych miejscach miały być realizowane.

Wernisaż i spotkanie z autorem

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 26 października o godz. 14.00. Natomiast na godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią zaplanowano spotkanie z autorem zdjęć Henrym N. Cobbem.

b/roody

Related content