Zobacz wielowyznaniową kaplicę na Stadionie Narodowym

Warszawa

Chrześcijaństwo/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B919XE KOSCIELNY NET.mov
Judaizm/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B920XE DEBOWSKI NET.mov
Islam/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B922XE KOSOBUCKI NET.mov
Chrześcijaństwo/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B919XE KOSCIELNY NET.mov
Judaizm/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B920XE DEBOWSKI NET.mov
Islam/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B922XE KOSOBUCKI NET.mov
Chrześcijaństwo/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B919XE KOSCIELNY NET.mov
Judaizm/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B920XE DEBOWSKI NET.mov
Islam/fot. NCS | | upload/tvn24/video/1106B922XE KOSOBUCKI NET.mov

Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie będą mogli modlić się w wielowyznaniowej kaplicy na Stadionie Narodowym. Narodowe Centrum Sportu przedstawiło właśnie jej projekt.

Inspiracją dla twóców kaplicy była postawa papieża Jana Pawła II, który w trakcie swojego pontyfikatu wielokrotnie zwracał uwagę na dialog między wyznawcami różnych religii. Projekt skonsultowali duchowni różnych religii.

Kaplica nie tylko dla piłkarzy

- Wierzymy, że dzięki dogodnej lokalizacji nie tylko piłkarze będą mogli pomodlić się przed ważnym meczem, ale również wszyscy, którzy potrzebują chwili spokoju znajdą tu odpowiednie miejsce. Od dłuższego czasu otrzymujemy również pytania o możliwość zarezerwowania kaplicy na ceremonię zaślubin czy chrztu – mówi Robert Wojtaś, wiceprezes NCS.

Użycie wszystkich symboli poszczególnych religii, menora, krzyż łaciński oraz krzyż prawosławny w jednej kaplicy jest według przedstawicieli tych religii zabronione. Jedność religii będzie odzwierciedlało światło, jako powszechnie uznany symbol boskości.

- Chcieliśmy, aby zaprojektowana przez nas przestrzeń była nie tylko funkcjonalna, ale przede wszystkim uniwersalna i bez użycia stałych symboli religijnych pobudzała sferę duchową i nastrajała do kontemplacji bez względu na wyznanie - wyjaśnia Paulina Suchenek z PS Studio - Wnętrze wykreowane zostało za pomocą dwóch dopełniających się elementów: kolumnady nawiązującej do architektury sakralnej wielu religii oraz światła - dodaje.

Aranżacja na trzy sposoby

Aranżacja wnętrza kaplicy dla chrześcijan opracowana jest w ten sposób, że kolumnada wydziela nawę główną, a ołtarz usytuowany jest na osi głównej. Dla wyznawców judaizmu zaproponowano inny układ krzeseł, a na środku ustawiono pulpit do czytania Tory oraz menorę.

Aby umożliwić modlitwę dla wyznawców islamu, z sali modlitw usunięto wszystkie ławki. Lamele tworzące kolumnadę obrócono w stronę Mekki i podkreślono światłem, a w posadzce umieszczono ornamenty symbolizujące dywaniki modlitewne i wskazujące kierunek modlitwy.

Kaplica ekumeniczna, o powierzchni 260 metrów kwadratowych usytuowana jest na poziomie minus 3, od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie. Wspólne nabożeństwo z okazji otwarcia przewidziane jest wiosną 2011 roku.

bako/par