Znów można przyjść do centrum informacyjnego dla Ukraińców

Warszawa

Od początku marca Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy udzielało pomocy tylko telefonicznie i mailowo. Teraz znowu szukający pomocy mogą przyjść na Nowy Świat 63. Dowiedzą się, do jakiej instytucji muszą się zwrócić.

Początkowo w centrum porozmawiać można było z pracownikami wydziału spraw cudzoziemców mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, funkcjonariuszami nadwiślańskiego oddziału straży granicznej czy pracownikami organizacji pozarządowych. W takiej postaci biuro funkcjonowało do końca lutego.

Od 1 marca porad udzielano tylko pod numerem 987 (bezpłatna infolinia) i 519 047 300 (koszt według stawek operatora) oraz mailowo z adresu ukraina@mazowieckie.pl.

Teraz interesanci ponownie mogą się zgłaszać do centrum. Pracownik poinformuje, która z instytucji właściwa jest do udzielenia informacji w sprawie, w której poszukują pomocy.

Pytają o legalizację pobytu

Od piątku, 21 lutego w centrum udzielono 529 porad (w tym 245 konsultacji osobistych i 231 telefonicznych). W prace włączyły się m.in. fundacja „Ocalenie”, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Konsultacje, których dotychczas udzielono w centrum, dotyczyły przede wszystkim zasad przedłużania wizy, uzyskania zezwolenia na zamieszkanie po jej wygaśnięciu oraz innych możliwości legalizacji pobytu w Polsce.

- Ze statystyk wynika, że z porad korzystali głównie Ukraińcy legalnie zamieszkujący na terenie Polski, realizujący swoje sprawy w odpowiednich urzędach. Dlatego zmieniliśmy formułę centrum. Jeśli jednak pojawi się potrzeba rozszerzenia zakresu jego działania, zrobimy to niezwłocznie – powiedziała Jagoda Miszewska, dyrektor biura wojewody i koordynator centrum.

Gdzie szukać pomocy?

Urzędnicy przypominają, że informacje m.in. o możliwości przedłużenia wizy, wymianie karty pobytu, wydaniu lub wymianie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca można uzyskać w wydziale spraw cudzoziemców mazowieckiego urzędu wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Długiej 5, w poniedziałki w godz.: 10:00-17:30 oraz wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

W zakresie udzielania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE informacje są udzielane pod numerami: (22) 695 67 70 i (22) 695 67 73 lub mailowo:legalizacjapobytu@mazowieckie.pl.

W zakresie kart pobytu, przedłużania wiz jednolitych i krajowych, wydawania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania lub wymiany polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, a także cofnięcia i wygaśnięcia wydanego zezwolenia informacje są udzielane pod numerami telefonów: (22) 695 67 65 i (22) 695 67 85.

Funkcjonariusze straży granicznej udzielają cudzoziemcom informacji na temat składania wniosków o nadanie statusu uchodźcy pod numerami telefonów: (22) 500 34 00, (22) 500 34 03 (w godz. 7.30 – 15.30) oraz mailowo: wdsc.nadwislanski@strazgraniczna.pl.

W urzędzie do spraw cudzoziemców uruchomione zostały numery telefonów, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-18.00, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące:- legalizacji pobytu cudzoziemców: tel. 694 442 668- procedury nadawania statusu uchodźcy: tel. (22) 601 42 57- świadczeń pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy: tel. 723 982 606

Hanna Gronkiewicz-Waltz o powstaniu centrum pomocy Ukraińcom:

Warszawa stworzyła centrum pomocy Ukrainie
TVN24

wp/roody