Zmarł profesor Jan Baszkiewicz

Warszawa

| TVN 24 Wrocław/PRWfot. www.inp.uw.edu.pl

Zmarł prof. Jan Baszkiewicz, wybitny prawnik, historyk i politolog, światowej sławy znawca epoki oświecenia oraz historii Francji, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - podał PAP.

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1965-68 był prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa czterech uniwersytetów: Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pedagogicznego w Krakowie.

Naukowca doceniano za jego wybitne dokonania w badaniach historii Francji, fundamentalne dzieła dotyczące średniowiecznej teorii państwa i myśli politycznej oraz za popularyzację wiedzy historycznej, politologicznej i prawniczej.

Autor ok. 30 książek

Prof. Baszkiewicz był autorem kilkuset prac, w tym ok. 30 książek, dotyczących powszechnej historii ustrojów państwowych, doktryn politycznych i prawnych, państwa i prawa polskiego oraz historii i ustroju Francji. Szerokiej publiczności jest znany z wielokrotnie wznawianej "Historii Francji" oraz biografii Robespierre'a, Dantona, Ludwika XVI i kardynała Richelieu.

Prof. Baszkiewicz urodził się w 1930 r. w Warszawie. Po wojnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Jako 24-latek obronił pracę doktorską, za którą otrzymał nagrodę państwową. W wieku 26 lat został docentem w Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1972 - profesora zwyczajnego.

Miał 81 lat

Od 1959 r. kierował katedrą Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim, w 1968 r. objął Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Śląskim, a od 1973 r. przez 30 lat kierował Zakładem Historii Doktryn Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1986 r. został członkiem korespondentem, a w 1994 r. - członkiem rzeczywistym PAN. Miał 81 lat - podało biuro prasowe UW. Data pogrzebu na razie nie jest znana.

ran/par