Żłobki: rejestracja ruszyła, ale idzie bardzo powoli

Warszawa

fot. um.warszawa.pl

- Do godziny 11.30 zarejestrowaliśmy około 1200 wniosków - relacjonuje ratusz. I przyznaje: - Serwery działają bardzo powoli, ale kolejność zgłoszeń nie gra roli, więc nie ma powodów do nerwów.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW

Rekrutacja do żłobków zaczęła się o godzinie 9:00. Niestety, już po kilku minutach pojawiły się pierwsze problemy. Od czytelników portalu tvnwarszawa.pl dostajemy informacje, że ze stroną internetową właściwie nie można się połączyć.

"Działa, ale powoli"

- Serwery działają, ale bardzo powoli - przyznaje Agnieszka Kłąb z biura prasowego ratusza. - Mimo tego, w ciągu godziny zarejestrowaliśmy około 600 wniosków. Niestety, obserwujemy, że jedno dziecko próbuje zarejestrować kilka osób na raz. Rodzice, chcąc zwiększyć szanse, zatrudnili do pomocy całe rodziny i tak naprawdę je zmniejszają - zauważa.

- Zalecałbym spokój, bo przecież kolejność kliknięć nie jest decydująca. Będziemy na bieżąco reagować, informatycy pracują nad systemem. Wszyscy się do tego bardzo długo przygotowywaliśmy, ale początki są trudne - mówi w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl wiceprezydent miasta odpowiedzilany za edukację Włodzimierz Paszyński.

Kolejność nie decyduje, ale może mieć znaczenie

Dotychczasowy system, oparty na kolejności zgłoszeń, od 2012 roku zastąpił nowy, w którym o przyjęciu decyduje liczba zgromadzonych punktów. Kolejność złożenia internetowych wniosków będzie miała znaczenie dopiero wtedy, gdy punktów będzie tyle samo.

Tuż przed nowym rokiem zainteresowani rodzice mogli przetestować system rejestracji.

Formularz jest prosty w obsłudze. Jeżeli nie pamiętamy numeru PESEL, czy numeru aktu urodzenia dziecka, warto przygotować je wcześniej. W trakcie rejestracji trzeba wybrać z listy trzy żłobki - pierwszy (preferowany), drugi i trzeci (dodatkowe, na wypadek, gdyby dziecko nie dostało się do pierwszej placówki).

Następnie trzeba podać podstawowe dane rodziców lubopiekunów. Jest też rubryka na zgłoszenie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo chęci objęcia go opieką przez dziennego opiekuna.

Można również zaznaczyć np., że do żłobka, do którego zgłaszamy dziecko, chodzi już jego rodzeństwo.

Dokumenty po 10 dniach

Po przesłaniu tych danych rodzice otrzymają numer wniosku i dalsze instrukcje. Wypełniony i wydrukowany wniosek trzeba będzie złożyć w ciągu 10 dni w żłobku pierwszego wyboru.

Rodzice będą mogli sprawdzać w systemie status wniosku i otrzymywać informacje o jego zmianie. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmie w czerwcu komisja rekrutacyjna w żłobku.

Punkty będą przyznawane z uwagi na kilka kryteriów:

- Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy - 27 pkt.- Rodzice odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy - 27 pkt.- Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym/ świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej/ prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą/ wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji - 27 pkt.- Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium - 27 pkt. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt za każde spełniane powyższe kryterium.- Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka - 6 pkt.- Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora - 4 pkt.- Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością - 4 pkt.- Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia - 5 pkt.