Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Zielone światło dla linii 400 kV na Mazowszu

Warszawa

ShutterstockJest decyzja środowiskowa w sprawie linii 400 kV

Jest decyzja środowiskowa dla budowy linii najwyższych napięć między aglomeracją warszawską a Siedlcami - poinformowały w piątek Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Prace budowlane mają ruszyć w połowie roku, inwestycja będzie gotowa w 2020 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały w piątkowym komunikacie, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV, wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

Trasa linii

Jej trasa będzie prowadzić przez sześć gmin województwa mazowieckiego: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie oraz jedną gminę w województwie lubelskim - Stoczek Łukowski. Linia ma liczyć 51 kilometrów.

"Decyzja środowiskowa dla linii 400 kV oznacza, że PSE zaprojektowały inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób pozwalający ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne” - napisano w komunikacie.

Podkreślono, że projekt linii, przedłożony przez inwestora w raporcie środowiskowym, podlegał szczegółowej weryfikacji przez RDOŚ. Sprawdzano zarówno aspekty związane z oddziaływaniem na środowisko, jak i na kwestie społeczne.

„Przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz RDOŚ uznała, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko" - napisano w komunikacie.

Kamień milowy

Dyrektor zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE Andrzej Kaczmarek podkreślił, że decyzja środowiskowa to "kamień milowy" w realizacji inwestycji i daje zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu, czyli prac budowlanych.

Budowa linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami służy stworzeniu pierścienia wokół największej polskiej aglomeracji, który nawet w przypadku wyłączenia lub uszkodzenia jego poszczególnych elementów, pozwoli niezawodnie dostarczać do odbiorców energię elektryczną.

PSE zapewniają, że już na etapie projektowania przedsięwzięcia zaplanowano rozwiązania służące ochronie środowiska. Trasa linii została zaprojektowana w bezpiecznym oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz ujęć wody, a także z uwzględnieniem obszarów występowania chronionych gatunków fauny i flory. Planowana linia przebiega ok. 200 m od najbliższego ujęcia wody, a wykonane badania geologiczne pozwolą bezpiecznie posadowić słupy w miejscach, gdzie mogą występować cieki wodne. W uzgodnieniu z nadleśnictwami, inwestor zaplanował także zastosowanie technologii słupów nadleśnych, które pozwolą ograniczyć wycinkę drzew i zachować dotychczasową funkcję obszarów leśnych.

Koniec prac w 2020 roku

PSE zaznaczyły, że inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest już ponad 50 proc. zgód indywidualnych właścicieli na realizację inwestycji na ich nieruchomościach. W przetargu publicznym wybrany został także wykonawca prac budowlanych, z którym została zawarta umowa. Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na połowę 2018 roku.

Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidziane jest na przełom roku 2018 i 2019, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest w harmonogramie na 2020 rok.

PSE planowały też budowę linii 400kV Kozienice - Ołtarzew. Między innymi ze względu na protesty mieszkańców kontrakt na jej budowę został rozwiązany:

Protest przeciwko budowie linii 400kVTVN24
wideo 2/7

PAP/kw/pm