Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Zbadali powietrze na Sadybie. Bardzo zły wynik

Warszawa

WBSBadanie jakości powietrza

Przekroczenie normy jakości powietrza nawet o 380 procent wykazał pyłomierz umieszczony w jednym z domów jednorodzinnych na Sadybie. Badania dokonali aktywiści z Warszawy Bez Smogu.

"Badanie stężenia pyłu PM10 wśród domów jednorodzinnych na Sadybie wykazało dużo gorsze wyniki niż na pobliskim Ursynowie" – alarmuje w mailu wysłanym do naszej redakcji Piotr Siergiej z WBS.

12 dni badań

Jak już pisaliśmy, na własną rękę zainstalowali pyłomierz na balkonie domu przy ulicy Jodłowej. Jakość powietrza badali pomiędzy 23 stycznia a 4 lutego. Teraz pokazali szczegółowe wyniki. Okazało się, że urządzenie wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10 aż przez 12 dni.

"Najwyższe odczyty średniodobowego stężenia pyłu PM10 odnotowano 27.01 – 168 ug/m3 i 28.01 – 190 ug/m3; odpowiednio 336 proc. i 380 proc. dopuszczalnej normy dobowej! Najwyższe stężenie godzinowe zanotowano 27 stycznia w godz. 22-23 - 368 ug/m3" – wylicza Siergiej.

I przekonuje, że porównując wyniki z Sadyby z najbliżej położoną stacją WIOŚ (Ursynów, ul Wokalna) pokazuje, że stężenie pyłu PM10 było wyższe na Sadybie podczas wszystkich dni, w których prowadzono pomiary.

"Mokotów, mimo że nie leży na obrzeżach Warszawy, również boryka się z problemem niskiej emisji, czyli spalaniem drewna i węgla w domowych piecach i kominkach. To nie tylko osiedla bloków, ale także domów, których mieszkańcy często skarżą się na stan powietrza (np. Sadyba, Augustówka, Siekierki) - badania potwierdzają, że obawy mieszkańców są słuszne" – zaznacza Siergiej.

Groźny pył

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo[a]piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Norma godzinowa PM10 to 50 µg/m3.

TAK WYGLĄDAŁO BADANIE NA SADYBIE:

Polski Alarm Smogowy sprawdzał smog
Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

ran/pm