Zakaz wjazdu do centrum stolicy? Kandydaci nie są przekonani

Warszawa

TVN 24"Reprywatyzacyjne podziemie"

Zapytaliśmy kandydatów na prezydenta stolicy o komunikację miejską, reklamy wielkoformatowe, reprywatyzację i pomnik "czterech śpiących" Odpowiedziało 9 z 11 pretendentów do prezydenckiego fotela.

Niemal wszyscy kandydaci, którzy odpowiedzieli na przesłane przez nas pytania, są zgodni w sprawie reprywatyzacji. Niemal jednym głosem mówią, że obecne prawodawstwo w tej sprawie jest złe i wymaga gruntownej zmiany, zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym.

Kandydatów podzielił pomnik "czterech śpiących". Ci związani z prawicą nie widzą możliwości jego powrotu na Pragę Północ, natomiast politycy lewicowi taką możliwość dopuszczają. Hanna Gronkiewicz-Waltz decyzję pozostawia w gestii nowej Rady Warszawy, a kandydat Demokracji Bezpośredniej Andrzej Gorayski chciałby, aby w tej sprawie wypowiedzieli się mieszkańcy.

Sprawdź jak na nasze pytania odpowiadali kandydaci na prezydenta Warszawy.

Kandydat na prezydenta Warszawy Mariusz Dzierżawski

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

To nie jest sprawa pilna, ani ważna. Niedopuszczalne jest zabijanie dzieci przez aborterów w szpitalach warszawskich. Trzeba temu jak najszybciej położyć kres!

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Zasadniczym problemem jeśli chodzi o komunikację miejską są gigantyczne koszty, które ponosi miasto dotując spółki ją obsługujące. Prawdziwym wyzwaniem jest obniżenie rozdętych kosztów komunikacji.3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Pomnik Czterech Śpiących był symbolem zależności Polski od Sowietów i ideologii marksistowskiej. Dzisiaj symbolem zależności od obcych i rewolucyjnej ideologii jest tęcza na Placu Zbawiciela. Miejsce homotęczy i Czterech Śpiących, symboli niewoli, jest na śmietniku.

4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Priorytet powinno mieć założenie Parku Centralnego wokół Pałacu Kultury.5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Znacznie ważniejsze jest oczyszczenie szkół z deprawatorów związanych z pornobiznesem i homolobby. Pisała o tym Marzena Nykiel w tygodniku wSieci. Przydałoby się również oczyszczenie centrum Warszawy z ulotek reklamujących domy publiczne.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Polityka władz w tej sprawie jest nieudolna.7. Lubię Warszawę za…

Że nie poddała się ideologiom, które próbowały ją zniszczyć.

Kandydat na prezydenta Warszawy Andrzej Gorayski

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy?

Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?Nie wyobrażam sobie, aby o takich rzeczach decydowali politycy. Politycy to nieudacznicy, którzy w życiu rzadko zajmowali się poważnymi sprawami. Tym bardziej w żadnym wypadku nie można im powierzyć tak poważnych decyzji. Proponuję referendum w tej sprawie połączone z innymi, raz do roku, w którym obywatele zdecydują mądrzej niż politycy.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Komunikacja w Warszawie ma być bezpłatna, bo to najlepsze narzędzie ograniczania ruchu samochodowego i korków w Warszawie.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Dobry temat dodatkowy do łącznej karty referendalnej. Do decyzji Warszawiaków.

4. Która linia tramwajowa - na Gocław czy do Wilanowa - powinna powstać w pierwszej kolejności?

Która linia tramwajowa jest ważniejsza, czy może zamiast linii tramwajowych budować kolejne wiadukty, jak podzielić budżet inwestycyjny miasta , to nie są decyzja dla polityków. Przecież oni nie mają o tym zielonego pojęcia. To są decyzje w ramach Obywatelskiego Budżetu Inwestycyjnego - proszę nie mylić z budżetem partycypacyjnym. Podział kasy na inwestycje powinien być decyzją obywateli.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Prawo lokalne to świetny obszar do uregulowania go w ramach inicjatyw i decyzji obywatelskich. Na pewno nie powinni zajmować się tym politycy, bo nie będą działać w interesie obywateli tylko korporacji.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

To jest zadanie dla magistratu. Po to zatrudniamy tych przysłowiowych "cieci", aby poważnymi decyzjami zajmowali się obywatele a bieżącymi sprawami administracji i prawno organizacyjnymi zajmowali się urzędnicy. Problem jest wysoce złożony prawnie, ale wydaje się, że miasto powinno wystąpić do sądu o nadanie mu kurateli nad tymi gruntami.

7. Lubię Warszawę za...

Lubię Warszawę za wszystko, bo to moje miasto, tu mieszkam, tu się urodziłem, wychowałem, wykształciłem i pracuję.

Kandydatka na prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Nie planujemy wprowadzenia takich opłat.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Tyle, ile teraz. Przy karcie warszawiaka, jeśli jeździmy do szkoły/pracy pięć razy w tygodniu w dwie strony, wychodzi około 2 zł za jeden przejazd.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Zdecyduje o tym nowa Rada m.st. Warszawy.

4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Decyzja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania unijnego. Ale powinny powstać obie.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Gruntowne uzdrowienie sytuacji możliwe jest jedynie przez zasadniczą zmianę prawa ogólnokrajowego, wprowadzającą rekompensatę za komercyjne wykorzystywanie przestrzeni publicznej, poszerzającą kompetencje regulacyjne samorządów oraz powiększającą dolegliwość sankcji za łamanie tych regulacji. Miasto będzie nadal aktywnie wspierać proces przeprowadzania takich zmian, które pozostają jednym z warunków pielęgnacji ładu przestrzennego na terenie miasta.

Jednocześnie będziemy kontynuować działania i korzystać ze wszystkich sposobów regulacji tego problemu dostępnych obecnie, m.in.

• Wykorzystywać uprawnienia własnościowe oraz zarządcze poprzez egzekucję regulacji wewnątrzmiejskich (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 961/2007; zapisy planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)

• Regulować zagadnienia w skali lokalnej poprzez akty prawa miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), a także sprawną kontrolę ich przestrzegania

• Udoskonalać merytorycznie regulacje i akty planistyczne i dostosowywać je do aktualnych zjawisk przestrzennych (w r. 2014 dokonano w tej mierze znaczących zmian w studium)

• Poszerzać świadomość prawną i estetyczną inwestorów; promować dobre praktyki w zakresie sposobu komunikacji w przestrzeni publicznej, w szczególności w odniesieniu do szyldów i drobnych przedsiębiorców (WEPP rozpoczął przygotowania do publikacji specjalnego opracowania w tym zakresie)

• Przygotowywać się do podjęcia działań regulacyjnych z chwilą wejścia w życie odpowiednich narzędzi ustawowych – Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej przygotowuje już podwaliny merytoryczne przyszłych powszechnych regulacji ogólnomiejskich oraz testuje w praktyce metody prowadzenia audytu terenowego (we współpracy ze stowarzyszeniem Miasto Moje a w Nim).

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pani ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Problem reprywatyzacji wymaga uchwalenia przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej. Wymaga ona jednak porozumienia posłów z różnych partii reprezentujących różne miejscowości (a niestety nie zawsze posłowie spoza Warszawy dostrzegają tę potrzebę). Przygotowaliśmy projekt takiej ustawy i przekazaliśmy do Sejmu i Senatu. Udało nam się podpisać z Ministrem Skarbu Państwa umowę, na mocy której Miasto st. Warszawa otrzymuje przez 3 kolejne lata dotację nałączną kwotę 600 mln zł (do 200 mln zł rocznie) z Funduszu Reprywatyzacji na pokrycie wydatków na odszkodowania. Przygotowujemy mikroplany - dwa pierwsze zostały uchwalone na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy. Poprzez zapisy o przeznaczeniu danych nieruchomości na cele oświaty publicznej, uniemożliwimy zmianę ich funkcji i późniejszą zabudowę, otwierając tym samym drogę do negocjacji z właścicielami (m.in. możliwość odkupienia lub zamiany działek).

Ponadto przygotowaliśmy listę kilkudziesięciu działek zamiennych w celu możliwości wynegocjowania przez burmistrzów dzielnic ewentualnych zamian działek zwróconych w wyniku postępowań reprywatyzacyjnych.

7. Lubię Warszawę za…

Tempo życia, możliwości i wyzwania.

Kandydatka na prezydenta Warszawy Agata Nosal-Ikonowicz

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy?

Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?Trzeba urządzać bezpłatne parkingi przy wjeździe do miasta, obniżyć cenę biletów równą dla przyjezdnych i miejscowych, ale wprowadzanie myta nie jest potrzebne. Wystarczy zachęcać do poruszania się komunikacją miejską.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Jednorazowy 2 zł, miesięczny 50 zł.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Tak. Rosjanie przelewali krew w walce z faszyzmem. Nie szczędząc własnej krwi ocalili życie wielu Polek i Polaków. To też dokument pewnej epoki, polityka historyczna i walka z pomnikami to pachnie Orwellem. Niedługo zaczniemy pisać od nowa stare gazety.

4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Na Gocław. Na Wilanów i tak mieszkańcy będą jeździć w większości drogimi samochodami.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Zamiast walczyć trzeba od wszelkiej reklamy wprowadzić akcyzę. A za uzyskane pieniądze prowadzić kampanie uświadamiające, które choć w części przywrócą ludziom rozum odebrany przez reklamy.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pani ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Jest to polityka zaniechania. Lokatorzy zostali pozostawieni sami sobie. Miasto powinno zapewnić ludziom mieszkającym w reprywatyzowanych kamienicach mieszkania komunalne, zanim te kamienice zostaną przekazane spadkobiercom czy innym podmiotom skupującym a często preparującym roszczenia.. Miasto powinno też aktywnie zwalczać reprywatyzacje w sądach, nie dopuszczając do reprywatyzacji wątpliwej z punktu widzenia prawnego. Powinno się też opracować całościowy plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy niektóre nieruchomości nie byłby aż tak atrakcyjne dla odzyskujących.

7. Lubię Warszawę za…

To, że jest choć miało jej już nie być...

Kandydat na prezydenta Warszawy Jacek Sasin

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Nie przewiduję konieczności wprowadzania takich opłat. Utrudnią życie mieszkańcom i nadwyrężą wizerunek Warszawy jako stolicy naszego państwa. Będzie to kolejny haracz jaki muszą płacić mieszkańcy, już dosyć ich wytworzyła obecna urzędnicza ekipa pod wodzą pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Co więcej, jako przedstawiciel i jeden z wnioskodawców referendum już wcześniej protestowałem przeciwko tej formie walki z natężającym się ruchem w centrum miasta.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Bilety komunikacji miejskiej mogą być niepotrzebne Warszawiakom - wystarczy, że będą tu odprowadzać podatki. Opłaty dla korzystających okazjonalnie muszą być rzeczywistą opłatą za transport.3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Nie może powrócić do przestrzeni miejskiej pomnik gloryfikujący Armię Czerwoną. Ten smutny monument nie może wrócić na warszawską ulicę.

4. Która linia tramwajowa - na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Jestem za tym aby Wilanów był pierwszy. Z kolei Gocław bardziej potrzebuje metra, dla którego niedawno powstał pierwszy tor na stacji Stadion. Zadaniem na nadchodzącą kadencję będzie wybudowanie połączenia szybkiego podziemnego transportu z Pragą Południe. Przypomnę, Praga Płd. już dziś liczy prawie 180 tys. mieszkańców.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Podejmowane dotychczas próby nie przyniosły oczekiwanych efektów. W swojej pracy skoncentrowałbym się na określeniu katalogu wymagań jaki musi wypełniać baner lub szyld. Osobiście nie znoszę płacht pokrywających elewacje budynków. Szpecą miasto i wspólną wartość, jaką jest przestrzeń publiczna.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Roszczenia związane ze zwrotem nieruchomości, odebranych w związku z tzw. dekretem Bieruta są dużym problemem, który niestety do dzisiaj nie został rozwiązany. Obecnie trwa proces zwrotu nieruchomości jednak odbija się on negatywnie na ludziach, którzy w tych nieruchomościach mieszkają od lat i traktują je jak swoje. Są też przypadki kuriozalnej dewastacji własnościowej przestrzeni publicznej polegającej na bezrefleksyjnym oddawaniu działek będących częściami terenów szkolnych, czy parków miejskich. Jeżeli warszawiacy wybiorą mnie, to przygotuję i złożę w Sejmie obywatelski projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Dzięki niej nie będzie już więcej dochodziło do zwrotu nieruchomości w naturze, zaspokajanie roszczeń będzie się odbywać na drodze rekompensat finansowych lub nieruchomości zamiennych z zasobów państwowych, szczególnie tam, gdzie za tym przemawia interes społeczny. Doraźnie będę starał się zabezpieczyć interes publiczny poprzez szybkie uchwalanie punktowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Lubię Warszawę za…

Moją pasją jest historia sztuki i architektury. Lubię więc Warszawę za niezwykłą historię z którą spotkać się można na każdym kroku. Zabytki Warszawy są świadkami dramatycznej historii Stolicy. Lubię je zwiedzać, bo każdy ich detal pobudza moja wyobraźnię. Lubię za to, że mieszkają tu niezwykli ludzie. Lubię za folklor, który nie dał się zabić. Lubię za to, że tu można pójść na koncert, do teatru, galerii czy do parku. Lubię za zieleń, której będę bronił za wszelką cenę.

Kandydat na prezydenta Warszawy Sebastian Wierzbicki

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Nie planuję wprowadzenia opłat za wjazd do centrum. Po pierwsze jestem przeciwnikiem działań represyjnych w sytuacji, gdy miasto nie wywiązało się za swoich zobowiązań wobec kierowców i nie zbudowało obiecanych parkingów podziemnych. Kierowców trzeba przekonywać do przesiadki do komunikacji miejskiej tworząc im do tego warunki, czyli niewygórowane ceny biletów, bezpieczeństwo oraz parkingi Park and Ride w miejscach przesiadkowych. Tego wszystkiego jeszcze nie ma.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Bilet jednorazowy mógłby kosztować 3,5, a miesięczny – dla osób płacących podatki w Warszawie 77 zł, czyli (liczba dni roboczych w miesiącu razy cena biletu jednorazowego). Dziś opłaty te są większe, więc jeżeli Rada Miasta nie zgodziłaby się na ich obniżenie, to przynajmniej zamroziłbym kolejne podwyżki cen biletów (i wszystkich innych opłat) co najmniej na okres czterech lat. Stołeczna komunikacja posiada ukryte rezerwy finansowe, po które Platforma nie chciała do tej pory sięgać, gdyż wymagałyby pracochłonnych działań organizacyjnych.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Zdecydowanie tak. To nie tylko świadectwo Historii - nawet jeżeli dla niektórych niewygodnej - ale również element krajobrazu architektonicznego i jeden z symboli Pragi. Ustalona lokalizacja jest optymalna.

4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Budowa linii tramwajowej na Wilanów jest już praktycznie zaklepana. W przypadku Gocławia jestem zwolennikiem budowy tam III linii metra, ale to perspektywa co najmniej kilkunastu lat. Mieszkańcy Gocławia nie mogą tyle czekać, więc jak najszybciej trzeba zbudować tam tramwaj. To wydatek rzędu 220 milionów, więc warto skorzystać z obecnej perspektywy finansowej środków z Unii Europejskiej. To nie wyklucza poprowadzenia tam w przyszłości III linii metra, która powinna biec na Ochotę.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Przede wszystkim na poziomie parlamentu zmienić prawo budowlane, aby powstała dobra i spójna definicja przestrzeni publicznej. Wtedy samorządom będą mogły zająć się tworzeniem jej ładu. Należy też wprowadzić wyższe kary za nielegalne wieszanie płacht i szybsze ich egzekwowanie. Jestem zwolennikiem ograniczenia nie tylko liczby nośników, ale i ich powierzchni reklamowej. Nie mówiąc już o tym, że powinno się całkowicie wyelimniować siatki, zasłaniające mieszkańcom okna. W swojej kampanii całkowicie zrezygnowałem z siatek reklamowych, nawet tych całkowicie legalnych I bezinwazyjnych.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Jest zdecydowanie za łagodna. Mam żal do Hanny Gronkiewicz-Waltz, że przez siedem lat nic w tej sprawie nie zrobiła a jest przecież wiceprzewodniczącą PO, partii rządzącej, mającej w sejmie większość! To samo dotyczy byłych samorządowców PO z Warszawy, którzy szli do sejmu z hasłem rozwiązania problemu Dekretu Bieruta. Dzisiaj mamy ponowny festiwal przedwyborczych obietnic, pani prezydent mówi dokładnie to samo co cztery lata temu, tylko przez te lata, a tak naprawę, przez siedem, ani ona, ani jej partia nic w tej sprawie nie zrobili! Tymczasem tysiące ludzi zagrożonych jest utratą dachu nad głową!

7. Lubię Warszawę za…

Przede wszystkim za szanse i możliwości jakie daje.

Kandydat na prezydenta Warszawy Przemysław Wipler

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Zdecydowanie nie należy wprowadzać opłat za wjazd tak do ścisłego centrum, jak i za korzystanie np. z mostów czy innej publicznej infrastruktury drogowej. Drenaż kieszeni zmotoryzowanych Warszawiaków nie jest lekarstwem na duży ruch na warszawskich drogach. Dopóki władze miasta nie staną na wysokości zadania i nie skończą tak potrzebnych inwestycji w infrastrukturę drogową jak np. obwodnica Śródmieścia dopóty w Warszawie będą problemy komunikacyjne.2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Na to pytanie nie można udzielić konkretnej odpowiedzi. Ceny biletów powinny być korzystne dla użytkowników oraz dostosowane do jakości oferowanych usług. Bez wątpienia poprzez otwarcie rynku przewozów autobusowych w Warszawie uda się obniżyć ceny przejazdów. Sprzedaż podmiotom komercyjnym nazw przystanków komunikacji miejskiej też pomogłaby obniżyć ceny biletów.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Pomnik Czterech Śpiących według mnie zdecydowanie nie powinien wracać na Pragę. Mając w pamięci przebieg procesu „wyzwalania” Polski przez Armię Czerwoną, musimy powiedzieć jasno: ani w Warszawie ani w żadnych innym polskim mieście nie powinno być pomników czy symboli gloryfikujących komunizm.

4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Obydwie linie są bardzo potrzebne mieszkańcom Warszawy. Jeśli jednak miałbym wybrać tę bardziej priorytetową to postawiłbym na linię do Wilanowa. Skomunikowanie tej dzielnicy z resztą Warszawy jest zdecydowanie niewystarczające. Warto też zwrócić uwagę, że budowa tej linii będzie prostsza z technicznego punktu widzenia.5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Skutecznie egzekwując prawo, które już istnieje. Wiele z wiszących na terenie Warszawy reklam wielkoformatowych jest po prostu nielegalnych.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Polityka władz Warszawy oraz władz państwowych w sprawie reprywatyzacji jest wyjątkowo niespójna i chaotyczna. Pani Prezydent oraz rządzący Warszawą nie potrafią skutecznie zawalczyć o rozwiązania prawne które uregulowałyby na szczeblu krajowym ten problem. Aktualna sytuacja jest niekorzystna zarówno dla byłych właścicieli, jak i dla miasta. Miasto nie potrafi skutecznie zabezpieczyć interesów mieszkańców w tym względzie. Sytuacja ta wynika z długoletnich zaniedbań i ciągłego odkładania sprawy na później, tak ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz jak i jej poprzedników.

7. Lubię Warszawę za…

Lubię Warszawę za całą masę fantastycznych ludzi jakich spotykam w tym mieście.

Kandydatka na prezydenta Warszawy Joanna Erbel

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Wprowadzenie opłat za wjazd do centrum w dalszej przyszłości jest ważnym tematem do rozważenia. Ale zanim to zrobimy, to ważniejsze jest wprowadzenie stref wjazdu, tak aby polepszać jakość powietrza w Warszawie. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnocząsteczkowym, w niektórych niemieckich miastach zostały wprowadzone strefy ograniczonego ruchu samochodowego. Za około 70% emisji PM10 w Warszawie odpowiada ruch drogowy. PM10 emitowane jest nie tylko z rur wydechowych, ale również ze ścierania się klocków hamulcowych oraz opon. Miasto powinno wprowadzić strefy wjazdu, regulujące nie tylko to, jakie samochody do niego wjeżdżają, ale również ich liczbę. Mieszkańcy i mieszkanki zasługują na życie w czystym mieście.'2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy przemieszczają się na różne dystanse i chcą swobodnie planować swoją mobilność, a do tego potrzebna jest elastyczna, atrakcyjna taryfa. Rozwiązaniem jest bilet 20-minutowy za 2 zł – krótkie przejazdy w obrębie dzielnicy lub dwóch powinny być jak najtańsze; nowy bilet 45-minutowy za 3,40 zł dla osób, które podróżują na średnią odległość; przywrócenie biletu trzydniowego dla osób przebywających w stolicy turystycznie lub służbowo, dla naszych rodzin i gości z innych miast. Również bilety długookresowe powinny wrócić do cen sprzed podwyżek, czyli 116 zł za bilet 30-dniowy, oraz 196 złotych za bilet 90-dniowy.3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?

Tak, ponieważ , w takich sytuacjach powinniśmy przestrzegać prawa. Uchwała rady miasta z 2011 roku mówi, że pomnik po zakończeniu budowy metra wróci na Plac Wileński. Decyzję powinna zostać podjęta w porozumieniu z mieszkańcami i mieszkankami miasta. W kontekście pomnika Czterech Śpiących powinniśmy porozmawiać o tym w jaki sposób miasto powinno radzić sobie z historią - czy powinno usuwać niewygodne pomniki czy raczej uczyć na nich historii.4. Która linia tramwajowa – na Gocław czy do Wilanowa – powinna powstać w pierwszej kolejności?

Miasto powinno wnioskować o dopłaty do obydwu linii tramwajowych. Do 2020 r. mamy ostatnią możliwość pozyskania dopłat na ten cel w wysokości 85%. Nie możemy nie skorzystać z takiej szansy.5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Warszawa zalana jest reklamami, zaczynając od nielegalnych ogłoszeń na latarniach, aż po wielkie billboardy, siatki reklamowe i migające ekrany LED. Niewątpliwie dla poprawy estetyki, bezpieczeństwa i ogólnej jakości życia należy uporządkować ten ważny problem. Duże nadzieje wiążę z prezydenckim projektem ustawy o ochronie krajobrazu, która ma dać samorządowi realne narzędzia kontroli rynku reklamy zewnętrznej. Nie oznacza to, że należy czekać na nią z założonymi rękami. Już teraz można wprowadzać zapisy regulujące „wielki format” do planów miejscowych, kontrolować i usuwać nielegalne nośniki, ale przede wszystkim edukować przedsiębiorców, agencje reklamowe, a także mieszkańców i mieszkanki. Warto również współpracować ze społecznikami zajmującymi się tematyką reklamową oraz samemu dawać przykład, ograniczając lub rezygnując z tej formy promocji miejskich inicjatyw. W kampanii Zielonych nie korzystamy z nielegalnych czy zaśmiecających miasto form reklamy, stawiając na mniej konwencjonalne pomysły i pokazując, że można to robić inaczej.6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pani ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Władze Warszawy mają na swoim koncie wiele zaniechań. Mimo, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest wiceprzewodniczącą rządzącej partii nie udało jej się doprowadzić do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Jest również wiele zaniechać na poziomie same procesu zwrotów. Ratusz nie przykłada wagi do tego, na podstawie jakiś dokumentów są zwracane budynku i grunty. Środowiska lokatorskie, w tym nasza jedyna do rady miasta, Marek Jasiński z Komitetu Obrony Lokatorów, wskazują na wiele nieprawidłowości, który powinna się zająć prokuratura.Jak zostanę prezydentką Warszawy będę współpracować z ruchami lokatorskimi i innych organizacjami społecznymi zainteresowany obroną mienia komunalnego. Powołam zespół, który będzie drobiazgowo sprawdzał dokumenty na podstawie, których przekazywane są kamienicy, sprawdzał w Ministerstwie Finansów, czy dana spadkobierczyni/spadkobierca nie dostał/a rekompensaty na mocy umów indeminizacyjnych. Przyśpieszę pracę nad ustalaniem planów miejscowych, aby chronić tereny zielone oraz budynki użyteczności publicznej. Będę lobbować w sejmie za powstaniem ustawy reprywatyzacyjnej. Liczę, że wszystkie partie, które deklarują poparcie dla tego rozwiązania podtrzymają tę deklarację po wyborach.7. Lubię Warszawę za…

jej energię. Kocham to miasto, bo daje wiele możliwości, ale jednocześnie widzę, że często potencjał, który mają ludzie jest marnowany. Dotyczy to zarówno trudnej współpracy dzielnicy Śródmieście z inicjatywą Otwarty Jazdów, jak i brak partnerskiego traktowania ruchów lokatorskich i ignorowanie ich pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkaniowych Warszawy. Władze Warszawy powinny lepiej współpracować z mieszkankami i mieszkańcami.

Kandydat na prezydenta Warszawy Piotr Guział

1. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie opłat za wjazd do ścisłego centrum Warszawy? Jeśli tak, ile powinna wynieść taka opłata dla samochodu osobowego?

Nie ma takiej prawnej możliwości póki co, ale jeśliby była uważam to za interesujący pomysł. Oczywiście z opłaty zwolnieni byliby ci, którzy mieszkają, czy pracują w centrum. Dzięki temu byłoby na pewno mniej korków, a tym samym czystsze powietrze. Wpływy z tego tytułu przeznaczyłbym na zieleń w centrum.

2. Ile powinien kosztować jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, a ile miesięczny?

Cena jednorazowego bez zmian natomiast bilety okresowe tańsze o połowę, by zachęcić do ich nabywania i korzystania z komunikacji zbiorowej.

3. Czy pomnik Czterech Śpiących powinien wrócić na Pragę?Nie, bo to symbol zniewolenia, a nie wyzwolenia.

4. Która linia tramwajowa na Gocław czy do Wilanowa powinna powstać w pierwszej kolejności?Powinny powstawać jednocześnie, choć na Gocław lepsze byłoby metro.

5. Jak oczyścić miasto z reklamy wielkoformatowej?

Poprzez ścisłą współpracę z branżą reklamową i zgodę na instalowanie nośników w pasach dróg. Niedawno podpisałem "umowę społeczną" z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, w której m.in. branża zobowiązała się do likwidacji 3 tys. nośników pod warunkiem uzgodnienia 600 lokalizacji na terenach miasta.

6. W przypadku blisko 2 tys. działek w Warszawie występuje problem własności. Jak Pan ocenia politykę miasta w sprawie odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli?

Dość spekulacji roszczeniami. Miasto powinno współpracować z najlepszymi prawnikami i firmami detektywistycznymi celem weryfikacji dokumentów. Jednocześnie prezydent musi być częstym gościem w Sejmie, by dopilnować wprowadzenia nowych przepisów, które ograniczą skale roszczeń i uniemożliwią zwroty w naturze tych nieruchomości, które służą publicznie. Nie czekając na wybory rozpocząłem zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywa ustawodawczą, która ma uchronić przed zwrotami tereny publiczne. W dobę zebraliśmy 4 tys. podpisów, a obecnie nasz wniosek czeka na rejestracje u Marszałka Sejmu. Niezwłocznie po tym będziemy zbierać podpisy dalej, tak by zgromadzić ich wymagane 100 tys.

7. Lubię Warszawę za ...Jej burzliwą historię, za multikulturowość, za niezłomność mieszkańców, ich humor i tolerancję.

Zbigniew Wrzesiński i Andrzej Rozenek, którzy również kandydują na prezydenta Warszawy, nie odpowiedzieli na pytania.