Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Zabytkowy budynek przed i po remoncie

Warszawa

Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków

Neogotycki budynek znajdujący się przy ulicy Wileńskiej wrócił do świetności sprzed lat – informuje stołeczny konserwator zabytków.

Mowa o Domu Pracy im. Mańkowskich. Budynek przy ul. Wileńskiej 69 powstał w latach 1899-1901, a zaprojektowali go Władysław Adolf Kozłowski i Apoloniusz Nieniewski.

"Prace interwencyjne, polegające na konserwacji i renowacji ceramicznej elewacji, trwają od 2014 roku. Ze środków m.st. Warszawy dotacja wynosiła 106 390 zł, co stanowiło 69,94 procent kosztów poniesionych przez Zgromadzenie Księży Marianów" - informuje stołeczny konserwator zabytków.

W tym roku dotacja wyniosła 118 300 zł - przeznaczona była na kontynuację prac.

ran