Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Zabytkowy budynek przed i po remoncie

Warszawa

Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek przed pracami | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków
Budynek po pracach | Stołeczny konserwator zabytków

Neogotycki budynek znajdujący się przy ulicy Wileńskiej wrócił do świetności sprzed lat – informuje stołeczny konserwator zabytków.

Mowa o Domu Pracy im. Mańkowskich. Budynek przy ul. Wileńskiej 69 powstał w latach 1899-1901, a zaprojektowali go Władysław Adolf Kozłowski i Apoloniusz Nieniewski.

"Prace interwencyjne, polegające na konserwacji i renowacji ceramicznej elewacji, trwają od 2014 roku. Ze środków m.st. Warszawy dotacja wynosiła 106 390 zł, co stanowiło 69,94 procent kosztów poniesionych przez Zgromadzenie Księży Marianów" - informuje stołeczny konserwator zabytków.

W tym roku dotacja wyniosła 118 300 zł - przeznaczona była na kontynuację prac.

ran