Za darmo komunikacją. Radni przegłosowali zmiany

Warszawa

Od lutego w komunikacji miejskiej będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpłatnych przejazdów dla niepełnosprawnych – poinformował w czwartek rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Igor Krajnow.

Nowe przepisy wejdą w życie w lutym
ZTM

Bezpłatne przejazdy będą przysługiwać nie tylko ociemniałym i ich przewodnikom, ale także osobom ze znaczną niepełnosprawnością spowodowaną uszkodzeniem wzroku, w tym osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności wzroku.

Prawem do bezpłatnych przejazdów, obecnie przysługującym osobom niepełnosprawnym umysłowo wraz z ich opiekunami, objęte zostaną osoby z dysfunkcją intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem.

Dzieci z ośrodków też za darmo

Bezpłatnie podróżować mogą – na podstawie spersonalizowanej karty wydawanej przez ZTM – m.in. dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, które mieszkają na stałe w Warszawie. Od lutego prawo to obejmie również dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mieszkające na stałe w Warszawie i w wieku do 20 lat.

Do bezpłatnych przejazdów będą upoważniać stosowne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a nie legitymacje Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, co obligowało do przynależności do jednej z tych organizacji - zaznaczył rzecznik.

Zmiany w przepisach dotyczących bezpłatnych przejazdów Rada Warszawy uchwaliła w maju ub.r. Zakładały one m.in. odebranie pracownikom komunikacji miejskiej i ich rodzinom prawo do darmowych przejazdów. Przeciwko tym zmianom protestowali wówczas związkowcy:

PAP/par

Związkowcy protestują przed ratuszem
TVN24