Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Z rowerem do autobusu? Kierowca może wyprosić!

Warszawa

ZTMNowe zasady przewozu rowerów

Powrót do domu po złapaniu "gumy" lub dojazd na start planowanej wycieczki mogą się okazać trudniejsze, niż dotąd. Zgodnie z nowym regulaminem ZTM, kierowca może wyprosić rowerzystę z pojazdu, jeśli będzie chciał do niego wsiąść niepełnosprawny lub rodzic z dziecięcym wózkiem.

Każdy rowerzysta ma prawo przewozić jednoślad w środkach komunikacji miejskiej, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i w wyznaczonych do tego miejscach. W autobusach i tramwajach znajdują się one przy drugich drzwiach, natomiast w metrze – na początku i na końcu składu.

Miejsca te przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych. Jeżeli pasażer przewożący rower zostanie poproszony o ustąpienie miejsca, będzie musiał opuścić pojazd (a nie, tak jak do tej pory, tylko przesunąć się i zwolnić miejsce).

Wyproszą za brak higieny

Od lipca obowiązywać będzie także kontrowersyjny przepis dotyczący "elementarnej higieny" pasażerów. Za "brud i odór" będzie można zostać wyproszonym z autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM. Radni miasta przyjęli ten zapis w kwietniu, po wielotygodniowej debacie na ten temat.

Obecny regulamin (obowiązujący do 1 lipca) zakłada, że pracownicy ZTM lub straż miejska mają możliwość wyprosić tych, którzy stwarzają zagrożenie lub "budzą odrazę". Zdaniem radnych, stwierdzenie "budzących odrazę" było jednak nieprecyzyjne, dlatego zdecydowano się na zmiany.

Nowe przepisy dla niepełnosprawnych

Ostatnia rzecz, która się zmienia, dotyczy osób z niepełnosprawnością, czekających na pojazd komunikacji miejskiej. Od lipca pasażerowie z widoczną niepełnosprawnością ruchową, poruszający się z białą laską lub psem asystującym, powinny czekać w przedniej części przystanku. Dzięki temu, kierowca lub motorniczy, w razie potrzeby będzie mógł szybciej pomóc pasażerowi wsiąść do pojazdu.

Ponadto, autobus będzie musiał zatrzymać się na przystanku "na żądanie", nawet jeżeli taka osoba nie będzie sygnalizowała potrzeby.

W nowych przepisach oddzielono zasady porządkowe od regulaminu przewozów."Rozdzielenie tych dwóch aktów prawnych wymogło wejście w życie znowelizowanej Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym" – informuje w swoim komunikacie ZTM.

Przepisy porządkowe, które dotyczą ochrony zdrowia, życia i mienia pasażerów zostały określone uchwałą Rady Warszawy. Natomiast zasady dotyczące obsługi podróżnych, pobierania opłat za przejazdy, czy składania reklamacji zostały ujęte w zarządzeniu prezydenta Warszawy.

CZYTAJ TAKŻE: Tak prawidłowo przewozi się rower

ZTM o zasadach przewożenia rowerów
ZTM

kw/r