Z Muzeum Powstania do IPN

Warszawa

IPNPaweł Ukielski

Paweł Ukielski został powołany na zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przechodzi tam z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie od lat był wicedyrektorem ds. merytorycznych.

"1 września dr Paweł Ukielski decyzją prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego został powołany na zastępcę prezesa IPN" - informuje instytutu.

Wcześniej Ukielski był zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Do jego obowiązków należały m.in. nadzór nad realizacją wystaw, zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów czy przygotowywanie rocznych planów pracy.

Paweł Ukielski jest doktorem nauk politycznych, historykiem, adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Wykłada także w Collegium Civitas. W pracy naukowej zajmuje się przemianami demokratycznymi w Europie Środkowej, rozpadem Czechosłowacji oraz zagadnieniami polityki historycznej.

Godzina "W" w Warszawie
TVN24

ran/b