XVII-wieczne malowidła w kościółku przy Krakowskim Przedmieściu

Warszawa

Sklepienie z medalikiem po konserwacji | R.Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem po konserwacji | R. Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem po konserwacji | R.Motyl, UM
Prace konserwatorskie | R. Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem przed konserwacją | R.Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem przed konserwacją | R. Motyl, UM
Sklepienie z medalikiem po konserwacji | R.Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem po konserwacji | R. Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem po konserwacji | R.Motyl, UM
Prace konserwatorskie | R. Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem przed konserwacją | R.Motyl, UM
Fragment sklepienia z medalikiem przed konserwacją | R. Motyl, UM

Zakończył się pierwszy etap prac przy odnawianiu sklepienia kaplicy Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu. Pod białą farbą w dolnych partiach kaplicy konserwatorzy odkryli XVII-wieczne malowidła, a w górnych i na sklepieniu - dzieła pochodzące z XIX wieku.

Nad centralnym elementem wschodniej strony sklepienia kaplicy można już podziwiać odnowiony symbol maryjny z rewersu Medalu Niepokalanego Poczęcia, zwany także cudownym medalikiem. Polichromia powstała prawdopodobnie po 1842 roku, kiedy wizerunek medalika stał się powszechnie znany.

Jak wyglądały prace konserwatorskie? Najpierw usunięto gipsowe uzupełnienia tynku i oczyszczono obszary zabieleń. Następnie wyrównano powierzchnie, wypełniając ubytki tynku, pęknięcia i rysy.Potem konserwatorzy opracowali fakturę uzupełnień w oparciu o oryginalne powierzchnie. Wreszcie wykonali retusz ubytków warstwy malarskiej i zrekonstruowali brakujące formy polichromii.

Kościółek przy skwerze

Niewielki kościółek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Res Sacra Miser) mieści się tuż obok skweru Hoovera. To pozostałość zespołu pałacowego należącego niegdyś do rodziny Kazanowskich, który przekazano po potopie szwedzkim zakonowi sióstr karmelitanek. W XIX wieku budynek użytkowany był przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Pod kaplicą znajdują się katakumby, w których w XVIII wieku pochowano ponad sto osób.

Prace nadzorowane przez stołecznego konserwatora zabytków w latach 2011-12 dofinansowało na 111 tys. zł miasto. W tym roku prace konserwatorskie finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w wysokości 100 tys. zł. pozwala poddać konserwacji 18 m kw sklepienia.

bf/b