Wysokościowce, hala, połączenie z Wisłą. Wizja dla dawnej fabryki FSO

Warszawa

um warszawa / wikipediaWizja dla terenu po FSO

Wysokie budynki, hala, nowa kładka i zieleń – to tylko niektóre elementy z wizji zagospodarowania terenu dawnej fabryki FSO. Wyłoniła się w ramach warsztatów, ale nie brakowało też różnic w podejściu do rozwoju tego miejsca.

Warsztaty odbyły się w marcu. Przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych i inwestorów oraz urzędnicy omawiali przyszłość liczącego ponad 100 hektarów terenu po dawnej fabryce samochodów FSO na Żeraniu.

Zabudowa i tradycja

Chodzi konkretnie o obszar rozciągający się od Trasy Toruńskiej w stronę południową pomiędzy Jagiellońską i torami PKP, aż do okolic stacji benzynowej i biurowca przy Jagiellońskiej 78. Jak informuje ratusz, efektem wielogodzinnych prac w grupach oraz przy jednej makiecie jest wizja rozwoju terenów dawnej fabryki, która jest efektem "pewnego kompromisu".I tak przy Trasie Toruńskiej znalazłoby się miejsce na "dominanty wysokościowe". A niedaleko szkoła lub przedszkole. Proponowane jest zachowanie bramy FSO jako elementu historii i tożsamości tego miejsca.

Wizja dla terenu po FSO
Urząd Miasta

Zabudowa miałaby przebiegać kwartałami, a wewnątrz przewidziano zieleń. W środkowej części terenu zaplanowano halę z kolebkowym dachem - to potencjalna lokalizacja muzeum motoryzacji i centrum społeczno-kulturalnego - oraz nową kładkę. W wizji uwzględniono również pieszo-rowerowe połączenie z nadwiślańskimi terenami zielonymi. Uwzględniono również planowaną przez Mennicę inwestycję mieszkaniową. Na południu przewidziano kolejną dominantę, akademik oraz budowlę o funkcjach handlowo-usługowych. Całość przedzielałby ciąg pieszo jezdny - "aleja FSO", a Jagiellońska zmieniłaby się w ulicę o bardziej miejskim charakterze.

ZOBACZ MAPĘ W DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI

Rozbieżności zdań

W czasie warsztatów ujawniły się też rozbieżności dotyczące potencjalnych zmian. W przypadku planowanego mostu Krasińskiego dotyczyły charakteru przeprawy. Do rozpatrzenia zostaje opcja, by poruszał się po nim wyłącznie transport zbiorowy i pieszy. Do dyskusji pozostawiono zmianę zabudowy terenu, na którym znajdują się handel i usługi, a także przeprowadzenie nowych ulic.

"Realizacja zabudowy biurowej lub związanej z miejscami pracy wzdłuż ul. Toruńskiej oraz Jagiellońskiej (przede wszystkim w północnej części obszaru) – jest to kwestia zależna od planów inwestycyjnych właścicieli gruntów oraz koniunktury na rynku nieruchomości" – podaje urząd miasta.

Warsztaty rozpoczęły tylko szerszy proces konsultacji społecznych. Ciąg dalszy konsultacji w czwartek (5 kwietnia) w urzędzie dzielnicy Praga Północ oraz w sobotę (7 kwietnia) – w fundacji P1, która mieści się na terenie FSO.

Żerań niegotowy na nowych mieszkańców?

Prezentacja projektu "Osiedla Warszawy" przez wiceprezydenta Michała Olszewskiego i szefową Biura Architektury Marlenę Happach odbyła się w połowie lutego. Kilka dni później sceptyczne stanowisko w sprawie pomysłu miasta opublikowały władze dzielnicy Białołęka. Przekonywali, że tereny na Żeraniu nie są gotowe na przyjęcie tysięcy nowych mieszkańców. "Nie ma sieci dróg, szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni zdrowia, urządzonych terenów sportowo-rekreacyjnych" - wyliczali.Według ratusza obawy te są nieuzasadnione. - Zaczynamy przygotowania do prac nad nowym studium zagospodarowania. Liczymy, że w maju przedstawimy radzie miasta projekt uchwały o przystąpieniu do zmian [do studium - red.]. Uważamy, że najlepszym sposobem do tychże zmian jest zaproszenie do dyskusji mieszkańców i taka właśnie jest rola projektu "Osiedla Warszawy" - mówił Bartosz Milczarczyk, rzecznik urzędu miasta.

CZYTAJ TEŻ O WYCINCE DRZEW NA ŻERANIU POD BUDOWĘ GAZOCIĄGU:

Mieszkaniec o zagospodarowaniu terenu nad kanałemArtur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
wideo 2/3

ran/mś