Wypijesz (lekkie) piwo na Euro

Warszawa

fot. TVN24/NCS

Podawanie niskoprocentowego alkoholu na imprezach masowych - dozwolone. Sejm odrzucił w środę poprawkę Senatu utrzymującą taki zakaz. Oznacza to, że w trakcie meczów na Euro 2012 będzie można pić lekkie, 3,5-procentowe piwo.

W uchwalonej w lipcu przez Sejm nowelizacji był zapis umożliwiający, pod pewnymi warunkami, podawanie napojów zawierających do 3,5 proc. alkoholu podczas m.in. meczów piłkarskich - z wyjątkiem imprez o podwyższonym ryzyku. Jednak na początku sierpnia Senat wykreślił ten zapis. Za odrzuceniem tej poprawki Senatu głosowało 229 posłów, 168 było przeciw, siedmiu wstrzymało się od głosu.

11 aktów prawnych, pięć kodeksów

Nowelizacja zmienia 11 aktów prawnych, w tym pięć kodeksów. Wprowadza m.in. elektroniczny monitoring chuliganów stadionowych, a także wprowadza tryb rozprawy odmiejscowionej, umożliwiającej sądzenie osoby bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w tym momencie w sali rozpraw.

Niedozwolona będzie sprzedaż napojów w twardych opakowaniach, wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Kto wbrew przepisom ustawy wniesie lub będzie miał na imprezie masowej napoje alkoholowe, będzie podlegał karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł.

Tylko w wyznaczonych miejscach

- Trzeba zwrócić uwagę, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na imprezie masowej może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, a o dopuszczeniu podawania i sprzedaży napojów alkoholowych na imprezie masowej będzie decydował właściwy organ gminy - tłumaczy Paweł Orłowski z PO.

Jego zdaniem, żaden z organizatorów imprezy nie pozwoli sobie na sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej, bo od tego może zależeć zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej w przyszłości. - Dzięki temu można przeciwdziałać zjawisku picia wysokoprocentowego alkoholu przed imprezą masową bądź próbom jego wnoszenia - uważa poseł.

"Nie ma powodu, żeby się różnić od Europy"

Orłowski twierdzi też, że doświadczenia turniejów Mistrzostw Europy w Portugalii w 2004 r. oraz w Szwajcarii i Austrii w 2008 r., jak również Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 r., a także lig europejskich, takich jak angielska, niemiecka czy holenderska, jednoznacznie potwierdzają, że dostępność napojów alkoholowych niskoprocentowych na stadionach nie wpływa na występowanie na stadionach zachowań chuligańskich.

Uprawnienia wojewody

Nowela daje także uprawnienia wojewodzie do przerwania imprezy masowej, wprowadza odpowiedzialność karną za wdzieranie się podczas imprezy na teren całego obiektu, gdzie się ona odbywa, a nie tylko np. na murawę boiska. Karane będzie prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu. Za zasłanianie twarzy podczas imprezy masowej będzie groził areszt, ograniczenie wolności albo grzywna nie mniejsza niż 2 tys. zł.

Wśród zapisów nowelizacji jest też wprowadzenie kar: aresztu, ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny za posiadanie niebezpiecznych narzędzi, m.in. noży i maczet - w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób.

Wyższe kary za fałszywe alarmy bombowe

Zaostrzone mają zostać kary za fałszywe alarmy bombowe. Obecnie sprawcy takich alarmów są karani na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń, najczęściej grzywną, czasem aresztem do 30 dni. Po zmianach grozić ma za to od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat więzienia. Karane ma być także niszczenie lub kradzież infrastruktury - np. trakcji kolejowej, tramwajowej, szyn, sieci elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej.

Nowelizacja przewiduje, że za przedłużony czas służby (ponad 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku) funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu podczas Euro 2012, ma zostać wypłacony ekwiwalent. W budżecie zarezerwowano na ten cel 20 mln zł.

Teraz nowelizacja o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym na Euro 2012, trafi do podpisu prezydenta.

Czytaj także na tvn24.pl

tvn24.pl//mdo, nsz, ktom//mtom