Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

"Wychowywać, nie przechowywać". Protest pracowników żłobków

Warszawa

Protestują przeciw ustawie żłobkowejTVN24
wideo 2/2

Trwa manifestacja pracowników żłobków oraz rodziców maluchów przeciw tak zwanej ustawie żłobkowej. Protestujący przejdą z Placu Defilad ulicami Śródmieścia przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Na Placu Defilad zebrali się uczestnicy manifestacji pracowników żłobków i rodziców maluchów, którzy protestują przeciw tzw. ustawie żłobkowej, zwiększającą między innymi liczbę dzieci na jednego opiekuna oraz likwidującą pomieszczenia do spania dla dzieci.

Protestujący przemaszerują z ulicami: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza – Nowogrodzka – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie (przed gmach Kancelarii Premiera Rady Ministrów).

Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, w przypadku braku możliwości przejazdu wyżej wymienionymi ulicami autobusy zostaną skierowane na objazdy.

Symbolem są smoczki

Uczestnicy, jako symbol protestu, mają ze sobą smoczki – prawdziwe, ale także wykonane np. z papieru i materiału. Na transparentach, które trzymają przeczytać można: "Nie dla kołchozu w żłobkach", "Chcemy wychowywać, a nie przechowywać", "Opieka, wychowanie a nie sprzątanie", "Żłobek to nie przechowalnia, walczymy o godne warunki dla nas i naszych dzieci", "Dzieci to nie pudełka", "Nie jesteśmy robotami, jedna opiekunka maks. 5 dzieci", "Dobre warunki pracy opiekunki=dobre warunki opieki nad dziećmi". - Liczy się bezpieczeństwo dzieci – podkreślali uczestnicy organizatorzy manifestacji. - Nie zgadzamy się na zabieranie sypialni, żłobki nie są z gumy – podkreślali manifestujący.

Ministerstwo zapewnia, że placówek przybędzie

MRPiPS zapewnia, że dzięki zaproponowanym przez resort rodziny zmianom w tzw. ustawie żłobkowej przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących. Ministerstwo podkreśla, że w projekcie nowelizacji dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy warunków przebywania maluchów w żłobkach. Na zwiększenie komfortu pobytu najmłodszych w placówkach opieki wpłynie między innymi ustalenie standardów dotyczących jakości żywienia, a także wprowadzenie wobec opiekunów wymogu odbycia co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Do tej pory te kwestie były poza wszelką regulacją – wskazuje MRPiPS. Resort podkreśla, że warunki, w jakich przebywają najmłodsi, będą podlegać z jednej strony kontroli instytucjonalnej, a z drugiej rodzicielskiej.

skw/mś