Wybory samorządowe. Pół tysiąca komitetów zgłoszonych w Warszawie

Warszawa

archiwum TVN24Wybory samorządowe odbyły się 16 listopada

Na Mazowszu do sześciu działających tam komisarzy wyborczych zgłosiło się 1701 lokalnych komitetów, które chcą wystawić kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych. Do warszawskiego komisarza zgłoszono 518 komitetów.

Jak wynika z danych zebranych przez PAP, na terenie woj. mazowieckiego do poszczególnych komisarzy wyborczych w wyznaczonym terminie, czyli do 8 września, zgłoszono następującą liczbę komitetów:

- w Ciechanowie: 224,

- w Ostrołęce: 204,

- w Płocku – 213,

- w Radomiu: 282,

- w Siedlcach: 260,

- w Warszawie: 518.

Zgłoszenia obejmują komitety organizacji społecznych i komitety wyborców, mających swą siedzibę na terenie działalności danego komisarza wyborczego i właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Warszawa

Z 518 komitetów wyborczych zgłoszonych do komisarza wyborczego w Warszawie – jak wyjaśniono w tamtejszej delegaturze krajowego biura wyborczego – jeden komitet był we wtorek w trakcie procedury rejestracyjnej.

Do komisarza wyborczego w Warszawie zgłoszono np.: Komitet Wyborczy Wyborców Dla nas, dla naszych dzieci i wnuków, Komitet Wyborczy Wyborców Reformatorzy.eu, Komitet Wyborczy Wyborców Tylko Prawda, Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość, jakiej oczekujemy i Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyzm i Kultura.

Radom

W przypadku komisarza wyborczego w Radomiu zarejestrowanych zostało 281 komitetów, a jeden z powodu braków formalnych czekał we wtorek na ostateczną rejestrację. Wśród zarejestrowanych komitetów jest m.in. Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Wróbel Radomianie Razem. Wróbel to była posłanka Solidarnej Polski, obecnie niezrzeszona, która zdecydowała się wystartować w wyborach na prezydenta Radomia.

Jest też Komitet Wyborczy Wyborców "Jak Żyć", który utworzył Stanisław Kowalczyk, producent papryki z okolic Przytyka k. Radomia, który zasłynął zadanym premierowi Donaldowi Tuskowi pytaniem: "jak żyć?". Kowalczyk będzie startował na wójta Przytyka i radnego powiatowego w Radomiu.

Ostrołęka

Do komisarza wyborczego w Ostrołęce we wtorek rano, czyli już po terminie, dotarło pocztą zgłoszenie jednego komitetu wyborczego, które nie zostanie przyjęte i zarejestrowane – poinformowano PAP w ostrołęckiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Wśród zgłoszonych tam komitetów są m.in.: Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Sprawiedliwi, Komitet Wyborczy Wyborców Projekt X i Komitet Wyborczy Wyborców "Kula". Dwa komitety: Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Polakiewicza oraz Komitet Wyborczy Wyborców Wyszkowskie Porozumienie Samorządowe powiadomiły o samorozwiązaniu.

Siedlce

Z kolei w przypadku komisarza wyborczego w Siedlcach, gdzie wpłynęły w sumie 263 wnioski komitetów, do wtorku zarejestrowano 255, 3 komitety uległy samorozwiązaniu, trzy wnioski odrzucono, bo dokumenty wpłynęły przed terminem, a dwa wnioski muszą być jeszcze uzupełnione przez wnioskodawcę i czekają na rejestrację.

Oryginalnością nazw wyróżniają się zarejestrowane przez komisarza wyborczego w Siedlcach komitety z Węgrowa. Jeden nosi nazwę Komitet Wyborczy Wyborców Wójta się nie bójta, a drugi – Komitet Wyborczy Wyborców Wengroove.

Płock

Do komisarza wyborczego w Płocku wpłynęły m.in. zgłoszenia Komitetu Wyborczego Wyborców Mirosława Milewskiego i Wspólnoty Samorządowej – z nazwiskiem obecnego radnego Płocka i byłego prezydenta tego miasta (2002-10, wtedy w PiS), który zamierza ponownie ubiegać się o to stanowisko oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Śniecikowski Włodzimierz – od nazwiska obecnego burmistrza tego miasta.

Wśród zgłoszonych tam komitetów jest też np. Komitet Wyborczy Wyborców Partii Józefa Piłsudskiego.

Ciechanów

W przypadku listy komitetów wyborczych zgłoszonych do komisarza wyborczego w Ciechanowie jeden komitet – Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej - złożył informację o samorozwiązaniu.

Spośród zgłoszonych tam komitetów, które wyróżniają się nazwą, są m.in.: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ojrzeń "Uparty Mazur", czy też Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Cieszkowsko-Mystkowskiej oraz Rzeki Dobrzycy.

PAP/mz