Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Wybierz najlepszych społeczników

Warszawa

UMPlakat

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać swoje typy w konkursie na najlepsza inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR. Najlepsze z tysięcy, które realizowane są w ciągu roku, poznamy we wrześniu.

Zgłaszać można dowolne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe w 2011 roku organizowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Konkurs nie obejmuje tylko projektów nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu S3KTOR.

Każdy może zgłosić

Prawo do zgłoszenia inicjatywy ma każdy, kto wie, słyszał lub uczestniczył w ciekawej inicjatywie i chciałby, aby dowiedzieli się o niej inni. Można je zgłaszać do 20 kwietnia 2012 roku wypełniając kartę zgłoszeniową online lub w pliku word (przesłać ją albo dostarczyć na ngo@um.warszawa.pl, na numer faksu 22 443-34-02 lub bezpośrednio w Centrum Komunikacji Społecznej ul. Senatorska 27, pok. 1.36 - sekretariat na I piętrze).

Inicjatywy zostały podzielone na 10 kategorii: edukacja, ekologia i środowisko przyrodnicze, kultura, pomoc społeczna, projekty interdyscyplinarne, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka, społeczność lokalna, sport i rekreacja, zdrowie.

Rozstrzygnięcie we wrześniu

9 maja pojawi się lista zakwalifikowanych, a 28 maja nominowanych do nagrody głównej. Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu.

W Warszawie co roku organizacje pozarządowe realizują tysiące projektów skierowanych do mieszkańców. O części z nich jest głośno, inne, których odbiorcami jest wąska grupa osób, są znane niewielkiemu gronu.

Dlatego kilka lat temu w ratuszu pojawił się pomysł, aby wyróżnić najlepsze inicjatywy pozarządowe w danym roku, pokazując różnorodność i potencjał trzeciego sektora. W 2011 roku udało się przeprowadzić I edycję konkursu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

bako