Kamienica przy Dahlberga. Komisja umorzyła decyzje, sąd uchylił jej postanowienia

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
PAP
Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.plKamienica przy Dahlberga 5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w czwartek decyzje komisji weryfikacyjnej z czerwca zeszłego roku w sprawie nieruchomości przy ulicy Dahlberga 5. Umorzył także dalsze postępowanie. Skargę na rozstrzygniecie komisji złożył Marek M., który w sprawach reprywatyzacyjnych ma postawione zarzuty.

- Komisja w sposób wadliwy dokonała oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym między innymi przesłanki posiadania - powiedziała w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Anna Falkiewicz-Kluj.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał między innymi, że decyzje w sprawie tej nieruchomości zostały wydane przed wejściem w życie ustawy o komisji reprywatyzacyjnej. - Nabywając roszczenia dekretowe, podmiot, który te roszczenia nabył, nie mógł wiedzieć, że w przyszłości z tego tytułu będą dla niego wynikały jakieś negatywne skutki prawne - zaznaczyła sędzia.

Jak powiedziała PAP pełnomocniczka miasta mec. Elżbieta Buczek, jeśli rozstrzygniecie sądu się uprawomocni, "kończy sprawę nieruchomości przy Dahlberga 5, a decyzje reprywatyzacyjne pozostają w mocy". Ale skutki mogą iść dalej. - Jeśli wyrok zostanie potwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny, to wtedy wszystkie decyzje, które zapadły przed 2017 rokiem (wejściem w życie ustawy o komisji weryfikacyjnej - red.) nie mogą być oceniane z punktu widzenia takiego, jak chce komisja - skomentowała prawniczka ratusza.

Trzy decyzje

W czerwcu zeszłego roku komisja weryfikacyjna uchyliła trzy decyzje reprywatyzacyjne w sprawie Dahlberga 5 z 2006 roku (dotyczące nieruchomości z budynkiem), 2008 (dotyczące gruntu) i 2011 (dotyczące nieruchomości z garażami). Nakazała też miastu przejęcie w zarząd części ułamkowych (8/12) nieruchomości, stanowiących udział biznesmena nazywanego przed media "handlarzem roszczeń" Marka M. oraz jego matki i jeszcze jednej osoby.

Jak uzasadniała komisja, doszło do rażącego naruszenia "zasady prawdy obiektywnej przez prezydent Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntów i złożenia wniosku dekretowego". Ponadto, w ocenie komisji, wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, w szczególności w postaci utrudnienia korzystania z lokalu, gdyż w wyniku wydania decyzji reprywatyzacyjnych na nieruchomości przy Dahlberga 5 miało miejsce wiele naruszeń praw lokatorów. Komisja oceniła także, iż przeniesienie roszczeń do nieruchomości nastąpiło w zamian za świadczenie rażąco niewspółmierne do jej wartości.

"Głębokie oburzenie"

Do decyzji WSA podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości odniósł się przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. - Sądy warszawskie próbują wyrzucić do kosza gigantyczną pracę komisji weryfikacyjnej. Pracę, która służyć ma ludziom, którzy przez lata byli pokrzywdzeni, którzy byli nękani, którym odbierano wiarę w sprawiedliwe państwo - podkreślił.

Zaznaczył, że komisja weryfikacyjna będzie działała konsekwentnie. - Oświadczam, że w tej sprawie zostanie skierowana skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia - zapowiedział przewodniczący.

- To, co się dzieje obecnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, wywołuje głębokie oburzenie, nie tylko moje jako przewodniczącego komisji. Bo my, jako komisja, stosujemy prawo, które uchwalił parlament, podpisał prezydent, a dzisiaj sąd stwierdził tak, jakby to prawo w ogóle nie obowiązywało - podkreślił Kaleta.

WSA uchyla decyzje komisji

Dotychczas - w lutym 2019 roku - WSA oddalił skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej złożone przez strony postępowania, w tym przez ratusz, w sprawach nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38, Kazimierzowskiej 34 i Morszyńskiej 27. W mocy pozostała także decyzja komisji dotycząca dawnej ul. Królewskiej 39.

Z kolei w sierpniu WSA uchylił decyzje komisji dotyczące nieruchomości przy Lutosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. W początkach czerwca stwierdził zaś nieważność trzech decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawie działek na placu Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50. W maju WSA uchylił decyzję komisji dotyczącą nieruchomości przy ul. Smolnej 32. Wcześniej - w początkach kwietnia - uchylił zaś decyzje komisji dotyczące nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 i Łomżyńskiej 44

Komisja w sprawie Dahlbergha

Burmistrz o zarządcy kamienicyTVN24
wideo 2/10

Źródło: PAP

Autor:kk/b

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl