Wojewoda wstrzymał sterylizacje. Ratusz: odwołamy się do sądu

Warszawa

ShutterstockNie będzie zabiegów

Miasto nie może kontynuować programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. To skutek decyzji wojewody mazowieckiego, który stwierdził nieważność uchwały rady miasta. – Odwołamy się do sądu – zapowiada ratusz.

Wojewoda Zdzisław Sipiera z PiS przeprowadził postępowanie nadzorcze. W konkluzji stwierdził nieważność uchwały Rady Warszawy z 25 lutego w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Warszawy". A konkretnie chodzi o fragment dotyczący prowadzenia darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt. Wojewoda uznał, że radni przekroczyli swoje kompetencje, bo ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza finansowanie takich zabiegów przez gminy wyłącznie wobec zwierząt bezdomnych.

Wojewoda wstrzymał

"Ustawa przewiduje jedynie obligatoryjną sterylizację i kastrację w schroniskach da zwierząt. Brak jest jednak przepisu regulującego kwestię zasad dofinansowania określonych zabiegów na rzecz właścicieli zwierząt. Zatem z unormowań zawartych w ustawie wynika, że gmina mogła jedynie uregulować wysokość środków finansowych na realizację programu poprzez kastrację bądź sterylizację, ale wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych, a nie do tych posiadających właścicieli” – czytamy w dokumencie.

Wojewoda powołuje się przy tym na trzy wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w podobnych sprawach. W podsumowaniu stwierdza, że miasto nie może wychodzić poza swoje kompetencje nawet jeśli "cel wprowadzonych uregulowań jest słuszny". I wstrzymał wykonanie uchwały Rady Warszawy.

Miasto się odwoła

Miasto ma na te sprawę inny pogląd. - Zakładamy, że jeżeli ustawa nie zakazuje czegoś wprost to jest to dopuszczalne - mówi nam Tomasz Demiańczuk z biura prasowego ratusza. - Tą akcją wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. Kastracja i sterylizacja pozwala ograniczyć problem bezdomności zwierząt. Te zabiegi są dość drogie, nie każdego na nie stać, dlatego cieszyły się dużym zainteresowaniem – wyjaśnia.

Miasto zapowiedziało już, że odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli rozstrzygnięcie będzie dla niego pozytywne, planuje wznowić akcję.

W ubiegłym roku zabiegom sterylizacji poddano 661 kotek oraz 543 suki. Kastracje wykonano u 308 kocurów i 348 psów. Od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto akcję zabiegom zostało poddanych blisko 4700 zwierząt.

We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy o akcji schroniska na Paluchu dotyczącej bezdomnych psów:

"Adoptuj warszawiaka"

b/sk