Wojewoda sprawdzi wybór przewodniczącego rady Rembertowa

Warszawa

| Yonhap News Agencyfot. UD Rembertów

Wojewoda mazowiecki sprawdzi czy były podstawy, aby Rada Warszawy unieważniła uchwałę rady dzielnicy Rembertów o wyborze jej przewodniczącego. W czwartek urząd wojewódzki poinformował, że wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w tej sprawie.

Decyzja Jacka Kozłowskiego oznacza, że wykonanie uchwały rady miasta zostało wstrzymane do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. Wojewoda ma na to czas do 22 stycznia przyszłego roku.

Rada Warszawy 16 grudnia unieważniła uchwałę rady Rembertowa dotyczącą wyboru jej przewodniczącego ze względu na przypuszczenie, że została podjęta z naruszeniem prawa.

Podczas pierwszej sesji rady Rembertowa 6 grudnia w głosowaniu kandydatur na przewodniczącego wzięli udział wszyscy radni (21 osób), w tym dwóch kandydatów na to stanowisko - Michał Kaczyński i Marcin Ziętek (obaj z PO), co w ocenie prawników ratusza może naruszać ustawę o samorządzie gminnym. Dodatkowym problemem ma być fakt, że o wyborze na to stanowisko Michała Kaczyńskiego zdecydował jeden głos.

Będzie komisarz?

Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy, radni dzielnicy - po wyborze przewodniczącego - wybierają zarząd, w tym burmistrza dzielnicy. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia, prezydent miasta może powołać zarząd komisaryczny dzielnicy. Zastępca dyrektora gabinetu prezydent miasta Jarosław Jóźwiak powiedział w czwartek PAP, że postępowanie wszczęte przez wojewodę nie wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego ustawą.

PAP