Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Wiesław Chrzanowski nie żyje

Warszawa


Nie żyje Wiesław Chrzanowski, założyciel i pierwszy prezes ZChN, marszałek Sejmu I kadencji, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Miał 88 lat.

Chrzanowski urodził się 20 grudnia 1923 w Warszawie.W czasie wojny walczył w szeregach Armii Krajowej w batalionie "Harnaś"

Był profesorem nauk prawnych, adwokatem, żołnierzem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim. W 1989 r. został współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i do 1994 r. prezesem tej partii. ZChN współtworzyło rząd Jana Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Po klęsce prawicy w 1993 roku nie znalazło się w parlamencie, ale w 1997 roku weszło w skład AWS. Udział w kolejnych rządach, zdaniem profesora Chrzanowskiego, był początkiem końca ZChN. Od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 r. w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego Wiesław Chrzanowski był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Prof. Chrzanowski był również posłem na Sejm I kadencji (w wyborach startował z listy Wyborczej Akcji Katolickiej z okręgu lubelskiego) i jego marszałkiem od listopada 1991 do października 1993. W 2005 r. został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – dwa lata później odebrał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego nominację na członka Kapituły Orderu Orła Białego. W tym samym roku (2007 r.) otrzymał honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy. mac/tr