Więcej pojemników, nowe kolory i terminy odbioru śmieci

Warszawa

ShuterstockPojawią się nowe pojemniki

Niebieski na papier, na szkło zielony, na plastik żółty. Od stycznia śmieci będziemy wyrzucać do pięciu pojemników. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski przedstawił w piątek nowe zasady segregacji odpadów, poinformował też, jak często odbierze je śmieciarka.

- Uczmy się odpowiedzialnych zachowań, w tym właściwej segregacji odpadów, dzięki której odzyskujemy cenne surowce. Zachęcam do ograniczenia do minimum wykorzystywanych w gospodarstwach domowych opakowań i rozważnej konsumpcji – mówił podczas piątkowej konferencji Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Co się zmieni?

Od 1 stycznia odpady będziemy segregować do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy), odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) oraz – już dodatkowo – pojawi się pojemnik na odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Ratusz informuje, że nowe pojemniki zaczną pojawiać się już w grudniu, jednak w miejscach, gdzie ich jeszcze nie będzie, warszawiacy powinni segregować odpady na starych zasadach.

Pojemniki na śmieci będą miały charakterystyczne kolory:

- do zbierania papieru – niebieski

- do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – żółty

- dla opakowań ze szkła - kolor zielony

- dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy

- dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis "bio – gastronomia/targowisko"

- dla odpadów zielonych - kolor szary

- dla odpadów zmieszanych - kolor czarny

- do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej.

Co ile podjedzie śmieciarka?

Od 1 stycznia śmieci będą odbierane od mieszkańców według określonych zasad.

Od osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych, papier, metale i tworzywa sztuczne i szkło będą odbierane minimum co cztery tygodnie. Odpady zmieszane zostaną zabrane co dwa tygodnie, a bio co tydzień. Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – służby zabiorą co dwa tygodnie. Z kolei po gabaryty śmieciarka podjedzie co trzy miesiące.

Z bloków, papier, metale i tworzywa sztuczne zostaną zabrane co dwa tygodnie. Raz w miesiącu służby zabiorą szkło oraz gabaryty, co tydzień odpady bio, a dwa razy w tygodniu śmieci zmieszane. Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – będą zabierane co tydzień.

Ponadto – jak informuje ratusz – w miejscach, gdzie nie mieszkają ludzie( np. targowiska ), ale gdzie powstają odpady komunalne, śmieci będą zabierane:

- papier – co cztery tygodnie, - metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie, - szkło – co cztery tygodnie, - odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, - bio – co tydzień, - bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu, - odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, - odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Nowy system segregowania

W stolicy od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać nowy system segregacji śmieci, zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z lipca 2017 roku. Odpady mają być zbierane w podziale na pięć frakcji: odpady zmieszane, szkło, papier, w tym tektura, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, metale i tworzywa sztuczne. Teraz w Warszawie śmieci zbiera się w podziale na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło.

W celu dostosowania się do nowych regulacji dotyczących śmieci, miasto rozpisało przetarg. Pierwsze postępowanie oprotestowały biorące w nim udział firmy. Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej termin składania ofert został przesunięty - najpierw na 4, później na 10 grudnia. Najnowszy, wskazany przez miasto termin, to 20 grudnia.

O segregacji śmieci mówił ostatnio Rafał Trzaskowski:

Prezydent o sprawie śmieciTVN24
wideo 2/3

kz,PAP/ec