Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia weszły w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Wiceprezydent Olszewski pod ostrzałem pytań o smog

Warszawa

Urząd miasta / TVN24Wiceprezydent odpowiadał na pytania warszawiaków

Zabudowa klinów napowietrzających, współpraca z okolicznymi gminami czy informowanie o złym stanie powietrza - między innymi o te problemy warszawiacy pytali wiceprezydenta Michała Olszewskiego podczas "spotkania" na portalu społecznościowym.

Ochrona powietrza to w ostatnim czasie gorący temat. Władze miasta organizowały konferencje prasowe, a teraz także postanowiły odpowiadać na pytania mieszkańców na Facebooku. Odpowiadał na nie wiceprezydent Michał Olszewski.

O co pytali internauci?

Ogłaszanie alarmu

Organizacja Warszawski Alarm Smogowy chciała wiedzieć, jak wygląda informowanie mieszkańców o stanie powietrza.

"Aktualny stan stężenia zanieczyszczeń podajemy na głównej stronie urzędu miasta, oraz w przypadku wysokich stężeń na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych. Z kolei na co dzień plakaty Oddychaj Warszawo rozlepione są na słupach ogłoszeniowych, w komunikacji miejskiej emitowane są spoty - w ten sposób staramy się dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców, aby byli świadomi problemu" – odpowiedział wiceprezydent.

Z kolei Joanna chciała wiedzieć, czy zostaną obniżone normy dotyczące stanu jakości powietrza. I powołała się na przykład Paryża, gdzie alarm jest ogłaszany przy niższym. Wiceprezydent odpowiedział, że jest unijna dyrektywa dla wszystkich państw członkowskich. "W Polsce poziomy alarmowe są określone w rozporządzeniu min. Środowiska i wynoszą obecnie 300 mikrometrów na metr sześcienny. Warszawa przyjęła poziom 100 mikrometrów na metr sześcienny, to trzy razy mniej niż zalecenie ministerstwa środowiska. Alert w Paryżu jest ogłaszany przy poziomie 80 mikrometrów, różnica pomiędzy miastami nie jest więc duża" – stwierdził Olszewski.

"Na jakim etapie są rozmowy miasta z sejmikiem wojewódzkim w sprawie wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Warszawy?" – pytała też Warszawa Bez Smogu.

"14 grudnia poprosiłem Marszałka Województwa o przedstawienie nam jaki jest stan prac nad naszą uchwałą. Mamy też spotkanie z radnymi województwa za dwa tygodnie w tej sprawie" – odpowiedział wiceprezydent.

Kliny napowietrzające

Zapytany przez Dawida o to, ile lokali komunalnych i prywatnych jest w zasięgu sieci ciepłowniczej, stwierdził, że ta warszawska jest największa w Europie, ale nie gdy nie obejmie 100 procent powierzchni miasta. Na razie zaspokaja 80 procent potrzeb.

"Czy władze miasta będą współpracować z władzami ościennych gmin w sprawie redukcji zanieczyszczenia z przydomowych pieców na obrzeżach miasta? W jaki sposób ta współpraca będzie prowadzona, jeśli tak?" – chciał wiedzieć Marcin.

Wiceprezydent przypomniał, że stolica ma mieć swój Warszawski Indeks Powietrza, do którego można włączyć gminy aglomeracyjne. "Prowadzone są już rozmowy na temat włączenia ościennych gmin do systemu w ramach zawartego trzy lata temu porozumienia z 39 gminami metropolii. Jak na razie 14 gmin zgłosiło chęć współpracy i uczestniczenia w projekcie - na ich terenie także powstaną punkty pomiaru powietrza" – stwierdził Olszewski.

Padło także pytanie o korekty w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju warszawy, zmierzających do zakazu zabudowy klinów napowietrzających miasto. "Na moją prośbę została zlecona analiza wpływu przekształceń samych klinów - jednym z priorytetów Marleny Happach jako Architekta Miasta jest rozpoczęcie prac nad nowym studium" – odpowiedział Grzegorzowi wiceprezydent stolicy.

Były także pytania o budowę stacji pomiarowych w różnych częściach miasta. Wiceprezydent, że to leży w kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

"Smogowozy" sprawdzają, czym palą warszawiacy:

"Smogowozy" w stolicy
TVN24

ran/r