Warszawiacy o Euro 2012: było warto, mimo niedogodności

Warszawa

Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.plKibice na Euro

Podczas Euro 2012 na zlecenie ratusza badano opinie na temat Warszawy wśród kibiców z kraju i zagranicy. O ocenę organizacji turnieju poproszono także samych warszawiaków. W obydwu badaniach miasto wypadło pozytywnie.

Na pytanie o stopień zadowolenia z pobytu w Warszawie 89 procent ankietowanych było zadowolonych (40 proc. bardzo, 49 proc. raczej), a tylko 3 procent nie. Przełożyło się to bezpośrednio na deklaracje chęci powrotu, jaką wyraziło 9 na 10 badanych. Tyle samo z uznaniem wyraziło się na temat gościnności warszawiaków.

Lepiej, niż się spodziewali

Aż 91 procent biorących udział w ankiecie dobrze oceniło organizację turnieju w stolicy. Badanie dowiodło, że wszystkie oceniane szczegółowo elementy (np. oznakowanie miasta, oferta kulturalno-rozrywkowa, komunikacja miejska, gastronomia, czystość, ceny) zostały przez kibiców ocenione wyżej, niż oczekiwali przed przyjazdem. Niemal połowa badanych przyznała, że jest w Polsce po raz pierwszy.

Prawie 2/3 badanych przyjechało do nas prywatnym samochodem (32 proc.) lub koleją (31 proc.). Tylko co czwarty wybrał samolot. Natomiast podczas turnieju większość z nich korzystała z komunikacji miejskiej: autobusu (49 proc.), tramwaju (44 proc.) i metra (39 proc.). Prywatne auto wybierało zaledwie 13 procent.

46 procent wszystkich badanych stanowili obcokrajowcy. Najwięcej z nich pochodziło z Rosji (15 proc.), Grecji (15 proc.) i Niemiec (12 proc.).

Badanie na próbie tysiąca osób metodą wywiadu kwestionariuszowego przeprowadziła firma PBS. Wykonano je w okolicach Stadionu Narodowego i Strefy Kibica.

Warszawa skorzystała wizerunkowo

A jak wypadło Euro 2012 w oczach mieszkańców stolicy? 87% procent badanych jest zadowolona, że w stolicy zorganizowano piłkarską imprezę (59 proc. zdecydowanie, 28 proc. raczej). Większość respondentów jest zdania, że Warszawa i jej władze sprawdziły się jako organizator. Lepszą ocenę uzyskała Warszawa (aż 96 proc. ocen pozytywnych), natomiast nieco gorszą władze miasta (81 proc. wskazań). Na dobrą ocenę wpłynęła przede wszystkim atmosfera panująca w Warszawie podczas mistrzostw.

Warszawiacy zgodnie twierdzą, że dzięki organizacji turnieju Warszawa zyskała wizerunek miasta w świecie i w Polsce. Natomiast zdania są podzielone w przypadku korzyści finansowych. 40 proc. badanych uważa, że Warszawa zyskała, podczas gdy 30 proc. uważa, że straciła pod tym względem.

Mimo niedogodności, było warto

1/4 badanych przyznaje, że w związku z Euro doświadczyła niedogodności. 73 proc. z nich wskazuje na utrudnienia w ruchu, 36 proc. zakorkowane ulice, 26 proc. zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Tylko 5 proc. wskazań dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Mimo to, 3/4 z tych, którzy odczuli jakiekolwiek niedogodności, jest zdania, że warto było organizować Euro.

Badanie Euro w oczach mieszkańców wykonała firma TNS Polska. Telefoniczne wywiady przeprowadzono na grupie tysiąca mieszkańców.

bako/par