"Skandaliczna decyzja wojewody". Uchwała krajobrazowa unieważniona

TVN Warszawa | Najnowsze

Autor:
ran/mp/pm/kwoj
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
"Uchwała krajobrazowa jest konieczna, jest potrzebna"Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/6
Uchwała krajobrazowa zablokowana

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową rady miasta, która zakazuje wielkich banerów reklamowych w centrum miasta czy ujednolica wygląd szyldów. "W decyzji wyraźna jest tendencja interpretacyjna zmierzająca do maksymalnego ograniczania prerogatyw władz publicznych" - skomentował wicedyrektor Biura Architektury urzędu miasta.

Informacja o decyzji wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła obiegła właśnie media społecznościowe. Pojawiła się między innym na profilu Żegnamy reklamy czy Miasto Jest Nasze. "Skandaliczna decyzja wojewody Konstantego Radziwiłła. Uchwała Krajobrazowa unieważniona" - napisali członkowie MJN.

Wojewoda zwołał konferencję

Rozstrzygnięcie nadzorcze Radziwiłła pochodzi z 24 lutego. Jak czytamy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady miasta z 16 stycznia "w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Pełne uzasadnienie decyzji wojewody

W uzasadnieniu podał, że w sposób istotny naruszono tryb podjęcia uchwały, gdyż po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu. "Owe zmiany skutkowały radykalną zmianą sytuacji wielu podmiotów - zarówno właścicieli oraz użytkowników nieruchomości, podmiotów gospodarczych, a także innych adresatów uchwały, zaś nowe zmiany nie byłyby akceptowalne przez organ uzgadniający" - napisano w rozstrzygnięciu nadzorczym. Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych. Zaznaczył też, że naruszenia dotyczą szeregu zapisów uchwały, "a tym samym odnoszą się do różnych regulacji, które ostatecznie nie będą mogły pełnić funkcji regulacji zupełnej w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Radziwiłł tłumaczył się ze swojej decyzji w środę na konferencji prasowej. Zaznaczył, że uchwała krajobrazowa jest bardzo potrzebna, jednak musiał ją unieważnić, bo nie spełnia wymogów poprawnej legislacji.

Na końcu postanowienia czytamy, że wykonanie uchwały zostaje wstrzymane "z dniem doręczenia" rozstrzygnięcia. Przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie sprawy mogą toczyć się miesiącami.

Miasto analizuje

- Nie rozumiem tej decyzji pana wojewody. Ubolewam, że została podjęta. Będziemy skarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Jasno w tej uchwale jest napisane, jak powinna wyglądać procedura, nie przewidywała ona ponownego wyłożenia do konsultacji. Nawet prawnicy twierdzili, że jakby pojawiło się ponowne wyłożenie, to mogłoby być podstawą do kwestionowania uchwały - komentował w środę rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Analizujemy uzasadnienie i w najbliższych dniach będziemy kierować do Rady m.st. Warszawy propozycję zaskarżenia decyzji Wojewody" - zapowiedział w mediach społecznościowych Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Do sprawy odniósł się też na Facebooku Wojciech Wagner, wicedyrektor Biura Architektury urzędu miasta, który pracował nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej. Wyliczył, że wojewoda wśród powodów w uzasadnieniu decyzji wymienił między innymi brak dokonania ponownych uzgodnień i ponownego wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu po wprowadzeniu do do niego zmian, limitowanie liczby sytuowanych na danej nieruchomości nośników reklamowych, czy regulowanie przez uchwałę takich parametrów reklam cyfrowych, jak pora wyświetlania czy technologia wykonania.

"W mojej ocenie powyższe zarzuty są uznaniowe i nie znajdują dostatecznego oparcia ani w zapisach ustawowych, ani w dotychczasowym orzecznictwie. W decyzji wyraźna jest tendencja interpretacyjna zmierzająca do maksymalnego ograniczania prerogatyw władz publicznych bez oglądania się na spójność i celowość ocenianej regulacji. Jedno jest pewne - zasłużone gratulacje dla tych kilku spółek reklamowych, które nadal będą mogły decydować o wyglądzie stolicy Polski" - napisał Wagner.

Dokument przygotowywany od lat

Warszawa nad uchwałą w sprawie ograniczenia chaosu reklamowego pracowała od kilku lat. Od 2015 roku, kiedy wprowadzono ustawę krajobrazową, samorządy mają prawo ustanawiać własne uchwały oparte o nowe prawo. Wtedy też Warszawa podpisała tak zwaną uchwałę intencyjną, oznaczająca chęć wprowadzenia przepisów. Później dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne, a walkę z "szyldozą" zapowiadał w swojej kampanii prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. I wreszcie, w 14. miesiącu swojej prezydentury, słowa dotrzymał.

Rada Warszawy niemal jednogłośnie przegłosowała uchwałę. 51 radnych było za, a trzech wstrzymało się od głosu.

Uchwała krajobrazowa nie tylko wprowadzała przejrzyste zasady i warunki umieszczania nośników, ale umożliwiała też rządzącym nakładanie kar za ich złamanie. Pozwalała je umieszczać jedynie przy dużych trasach wylotowych z miasta. Ogromne, migające reklamy miały zniknąć z centrum stolicy. Uchwała przewidywała, że nośniki reklamowe pozostaną jedynie wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Obostrzenia obejmowały też małą architekturę, jak ławki czy kosze na śmieci, usytuowaną na publicznie dostępnych terenach samorządu lub Skarbu Państwa. W uchwale przewidziano ujednolicenie ich pod względem materiałów, z których są wykonane.

ran/mp/pm/kwoj

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP