Najnowsze

Abonament parkingowy tylko dla płacących podatki w stolicy. Radni zajmą się zmianą zasad

Najnowsze

Autor:
kk/gp
Źródło:
PAP
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
wideo 2/2
Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.plStrefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Radni zajmą się na najbliższej sesji zmianami zasad wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania. Projekt uchwały zakłada, że do jego uzyskania, oprócz meldunku w stolicy, będzie konieczne rozliczanie tu podatku PIT. Zmienić mogą się także wymagania stawiane przed osobami ubiegającymi się o wydanie karty "N+" dla osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mogą wejść w życie na początku lutego 2022 roku. Zdaniem ratusza mają spowodować wzrost wpływów do budżetu miasta.

Najbliższa sesja Rady Warszawy odbędzie się w czwartek, 9 grudnia. Radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN), zawierającym zmiany w sposobie wydawania abonamentu mieszkańca. Będą one odnosiły się zarówno do zwykłych abonamentów rejonowych (pozwalających na parkowanie auta w rejonie maksymalnie ośmiu parkomatów najbliższych miejscu zamieszkania) oraz do nowego abonamentu obszarowego (uprawniającego do parkowania na większym, określonym przez drogowców obszarze).

W przypadku uchwalenia nowych przepisów z abonamentów będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. W uzasadnieniu projektu zmian w uchwale napisane jest: "w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 roku, dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego".

Obecnie, aby uzyskać abonament, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie, na którym wyznaczono strefę płatnego parkowania. Po przyjęciu nowych przepisów, konieczność rozliczania się z PIT w Warszawie będzie dodatkowym wymogiem.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Porównanie dwóch abonamentówZDM

Nowe zasady wydawania kart "N+"

Kolejną propozycją jest wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania karty "N+", tak by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Zaproponowano również rezygnację z wymogu posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. "Osoby takie często są właścicielami samochodu, ale z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą samodzielnie poruszać się tym pojazdem. Wydanie takiej osobie karty "N+" umożliwi jej korzystanie ze swojego samochodu za pomocą asystentów osoby niepełnosprawnej" - wyjaśniono. Podobnie, jak przy abonamentach mieszkańca - Karta "N+" przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni.

Osoby niepełnosprawne, które nie rozliczają się z podatku w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach - tak zwanych kopertach, wykładając za przednią szybą kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej.

Kolejne podejście do zmian w abonamentach mieszkańca

Powyższe propozycje były już zawarte w uchwale Rady Warszawy z października 2020 roku. W listopadzie wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność przepisów dotyczących wydawania abonamentów i kart "N+", jednakże z innych powodów niż uzależnienie ich wydawania od rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie.

"Rozwiązanie takie funkcjonuje na przykład w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie (abonament mieszkańca), czy na przykład w Poznaniu, Szczecinie (identyfikator osoby niepełnosprawnej)" - napisano w uzasadnieniu. Prawidłowość uzależnienia uzyskania abonamentu od rozliczania podatku w danym mieście została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 stycznia 2019 roku.

Jak szacuje ratusz, wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało dodatkowymi dochodami do budżetu, które będą uzależnione od liczby złożonych wniosków o wydanie danego rodzaju abonamentu mieszkańca.

Od 15 listopada 2021 roku strefa płatnego parkowania niestrzeżonego została rozszerzona o Żoliborz i Ochotę. Ratusz przewiduje, że łączna liczba abonamentów mieszkańca wydanych w ciągu roku (zarówno rejonowych do ośmiu parkomatów, jak i obszarowych, które będą przysługiwały osobom rozliczającym w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni) wzrośnie z około 39 800 do prawie 58 000, co przełoży się na wpływy do budżetu miasta w wysokości około 10 milionów złotych rocznie.

Jeśli radni przyjmą uchwałę, to zacznie ona obowiązywać od 1 lutego 2022 roku.

Autor:kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Pozostałe wiadomości