Najnowsze

Warszawa przyjęła politykę różnorodności. "To wartości bliskie mieszkańcom"

Najnowsze

Autor:
dg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Ratusz zamierza podpisać Kartę Różnorodności
TVN24Ratusz zamierza podpisać Kartę Różnorodności

Rada Warszawy przyjęła politykę różnorodności społecznej. Dokument określa wartości i zasady działania miasta, których stosowanie ma zapewnić wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie równe szanse i sprawiedliwe traktowanie.

Jak informuje w komunikacie prasowym stołeczny ratusz, polityka różnorodności społecznej dotyczy spraw wszystkich osób, które mieszkają w Warszawie.

"Powstała, żeby każda osoba czuła się tu szanowana i bezpieczna, nie odczuwała zagrożenia dyskryminacją czy nierównym traktowaniem i miała szansę rozwijać swój potencjał. Jest również ważną formą wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Pomoże w zarządzaniu różnorodnością społeczną miasta" - czytamy w komunikacie.

- Polityka różnorodności określa wartości ważne dla naszego miasta. To otwartość, zrozumienie perspektyw innych niż własna, solidarność między ludźmi. To wartości bliskie mieszkańcom Warszawy, co udowodnili szczególnie w ostatnich dniach. To wartości, które pozwoliły naszemu miastem stać się przykładem w oczach świata w chwili największej próby od czasów drugiej wojny światowej - skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Uchwałę o polityce różnorodności Rada Warszawy przyjęła na ostatniej, czwartkowej sesji. 41 radnych było za, 13 się wstrzymało, a 3 było przeciw.

Wartości i zasady

W dokumencie opisano wartości i zasady działania miasta, których stosowanie ma zapewnić wszystkim osobom mieszkającym w stolicy równe szanse i sprawiedliwe traktowanie. Miasto, realizując swoje zadania, będzie się nimi kierować. Wskazane wartości to: otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie dla perspektyw innych niż własna, włączanie i solidarność. Z kolei zasady określono m.in. jako: dostępność miejskich usług dla wszystkich, dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego traktowania, reagowanie na sytuacje dyskryminacji oraz wspieranie dialogu i otwartości na różnorodność.

- Przyjmujemy Politykę różnorodności społecznej w wyjątkowym momencie. Do Warszawy przyjeżdża coraz więcej osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich z nami zostanie. Polityka wskazuje nam zasady działania, które pomogą nam wspierać nowych mieszkańców i mieszkanki w ich życiu w Warszawie. Na przykład urzędnicy muszą rozumieć, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta posługują się językiem polskim z równą biegłością - mówi cytowana w komunikacie Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Warszawa jest różnorodna

Z badań przeprowadzonych na zlecenie ratusza wynika, że 40 proc. mieszkających w stolicy osób nie urodziło się w Warszawie – najczęściej są to przyjezdni z małych miejscowości lub wsi. Z kolei co piątym warszawskim gospodarstwie domowym (21,9 proc.) żyją osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponad 70 proc. osób mieszkających w stolicy ma wyższe wykształcenie.

Mieszka tu, pracuje i studiuje znaczna grupa cudzoziemców i cudzoziemek. Według danych urzędowych liczba osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, zameldowanych w Warszawie na pobyt stały lub czasowy, to 42 tys., choć w rzeczywistości jest ich prawdopodobnie o wiele więcej. Osoby te pochodzą z ponad 110 krajów.

Stolica jest także różnorodna wyznaniowo. W Warszawie zarejestrowanych jest łącznie 55 kościołów i związków wyznaniowych.

Ponadto ratusz przyznaje, że trudno jest oszacować, ile osób mieszkających w Warszawie identyfikuje się jako osoby LGBTQIA (lub LGBT+). Jednak w świetle szacunków organizacji działających na rzecz tej społeczności może to być nawet ok. 200 tys. osób.

Prace nad dokumentem trwały dwa lata

W związku z przyjęciem polityki różnorodności rozpoczną się prace nad przyjęciem standardów równościowych. Znajdą się w nich konkretne wytyczne dla wszystkich pracowników miejskich instytucji, jak działać zgodnie z zasadami równego taktowania i niedyskryminacji. Reagowanie na dyskryminację to m.in. interwencyjne działania straży miejskiej lub kontrolerów biletów, którzy powinni umieć zareagować w sposób bezpieczny dla wszystkich na akty przemocy, np. w stosunku do cudzoziemców. Z kolei strażnicy powinni reagować na obraźliwe hasła i symboli z przestrzeni miejskiej np. skłonić właścicieli budynków do ich usunięcia. To również reagowanie nauczycieli na sytuacje dyskryminacji w szkole np. w stosunku do dzieci uchodźczych.

W tworzenie polityki różnorodności byli zaangażowani nie tylko radni, ale również eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konsultacje społeczne dokumentu były dwuetapowe. Najpierw pracowano nad założeniami, dopiero w drugim etapie konsultowano cały dokument. Prace nad nim trwały dwa lata.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Pozostałe wiadomości